EU-kommissionen presenterar strategi för ett klimatneutralt Europa till 2050

EU-kommissionen presenterade den 28 november sin strategi för ett klimatneutralt Europa. Strategin börjar gälla 2030 och visionen är att Europas ekonomi ska vara blomstrande, modern och konkurrenskraftig och samtidigt klimatneutral till 2050.  

Strategin syftar till att Europa ska leda utvecklingen för en hållbar utveckling genom investeringar i ny teknik samt att stimulera omställningen av Europas finansmarknad och industri. Kommissionen betonar även att den nya strategin ska vara rättvis. Ingen människa eller region ska lämnas på efterkälken. EU kommer att stödja dem som påverkas mest av omställningen så att alla klarar att anpassa sig till de nya kraven i en klimatneutral ekonomi, skriver kommissionen i sitt pressmeddelande.

Strategin är en intensifiering av ansträngningarna för att Europa ska kunna bli världens första större ekonomi som blir klimatneutral till 2050. Klimatneutralitet är nödvändigt, möjligt och i Europas intresse. Det är nödvändigt om vi ska klara de långsiktiga temperaturmålen från Parisavtalet, säger Arias Cañete, EU:s kommissionär med ansvar för klimatåtgärder och energi.

För att nå målet om ett klimatneutralt Europa till 2050 har kommissionen i sin strategi pekat ut sju strategiska områden där det behovs gemensamma åtgärder. Områdena är energieffektivitet, användning av förnybar energi, ren och uppkopplad mobilitet, konkurrenskraftigt näringsliv och cirkulär ekonomi, infrastruktur och sammanlänkningar, bioekonomi och naturliga koldioxidsänkor samt ingång och lagring av koldioxid för att hantera återstående utsläpp.

Strategin är en uppmaning till Europeiska rådet, EU-parlamentet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén att beakta målet om ett klimatneutralt Europa 2050 i sitt arbete. Hur strategin kan uppnås vill kommissionen att EU:s stats- och regeringschefer, och alla ministrar i berörda rådskonstellationer, har diskuterat inför EU-toppmötet i Sibiu den 9 maj 2019. Strategin är även en uppmaning till nationella parlament, näringsliv, NGO:s, kommuner och regioner och medborgarna att se till att EU förblir ledande angående att verka för en hållbar utveckling.

Läs hela EU-kommissionens pressmeddelande här

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s