EU för hälsa (EU4Health)

EU för hälsa är EU:s sektorsprogram på hälsområdet med syfte att stärka hälso- och sjukvårdssystemets motståndskraft samt främja innovation inom hälso- och sjukvårdssektorn. Programmet är delvis ett svar på de utmaningar inom hälso- och sjukvårdssektorn som uppmärksammats under Covid-19 pandemin, men även en del i EU-kommissions mål att skapa en hälsounion.  

EU för hälsa ska bidra till att: 

  • Förbättra och främja hälsan i unionen: här ryms hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande åtgärder.  
  • Skydda människor i unionen mot allvarliga gränsöverskridande hälsohot: fokus kommer att vara på förebyggande åtgärder, stärka beredskapen och insatserna mot internationella hälsohot samt inrätta en europeisk reserv av hälso- och sjukvårdspersonal. 
  • Förbättra tillgången och tillgängligheten till läkemedel, medicintekniska produkter och krisnödvändiga produkter till rimligt pris 
  • Stärka hälso- och sjukvårdssystemen, deras motståndskraft och resurseffektivitet: här ingår bland annat att främja digitalisering av hälso- och sjukvården, främja bättre och jämlik tillgång till hälso- och sjukvård.  

Utöver dessa mål ska programmet också bidra till att lösa långsiktiga hälsoutmaningar, hinder för digital omställning i sjukvården och bördan från icke-överförbara sjukdomar.  EU för hälsa ska även bidra till implementeringen av EU:s cancerplan. 

Programmet har en total budget på 5,1 miljarder euro för programperioden 2021–2027. Detta är nästan en tio gånger så hög budget som Tredje Hälsoprogrammet hade 2014 – 2020 och EU för hälsa är det största hälsoprogrammet som EU har implementerat. En stor del av den ökade budgeten kommer att spenderas under de första åren av programperioden på åtgärder för återhömtning från pandemin. 20% av den totala budgeten ska även reserveras för hälsofrämjande åtgärder och förebyggande av sjukdomar genom att hantera hälsorisker såsom skadlig användning av alkohol och tobak. 

Finansiering från EU för hälsa ska gå att kombineras med finansiering från andra EU fonder och program som berör hälsoområdet, till exempel Europeiska socialfonden+ och Horisont Europa. 

Vem riktar sig programmet till?

EU för hälsa riktar sig till följande organisationer: 

  • Offentliga aktörer med ansvar för hälso- och sjukvårdsfrågor, universitet och forskare. 
  • Hälsoorganisationer inom civilsamhället och andra icke-statliga organisationer, exempelvis patientorganisationer. 
  • Privata organ och andra berättigade juridiska personer. 

Mer information om programmet

Mer information om EU för Hälsa finns via EU-kommissionens hemsida här. En sammanfattande broschyr om programmet finns att ladda ner här.  

Läs arbetsprogrammet för EU för hälsa 2021 här och här

Folkhälsomyndigheten är svensk kontaktpunkt för EU för hälsa. Mer information om programmet finns via Folkhälsomyndighetens hemsida här

Ansökningsomgångar

Programmet har fler öppna utlysningar. För den mest uppdaterade informationen om pågående ansökningsomgångar hänvisar vi till EU-kommissionens hemsida Funder and Tender Opportunities Portal och programmets hemsida som finns här.