Horisont Europa

Horisont Europa är EU:s sektorsprogram för forsknings- och innovation. Det är EU:s största sektorsprogram och har en total budget om 95,5 miljarder euro under 2021 – 2027.

Horisont Europa ska finansiera forskning och innovation som bidrar till att uppfylla EU:s politiska prioriteringar under programperioden: en grön och digital omställning, främja en motståndskraftig union och ekonomi samt ett mer självständigt Europa i världen. En central aspekt av Horisont Europa är att forskningen som finansieras ska vara resultatdriven och möta samhällsutmaningar som EU står inför.

Horisont Europa är organiserat i tre pelare:

  1. Vetenskaplig spetskompetens: Spetsforskning, integrerade forskningsinfrastrukturer samt mobilitet för forskare. 
  2. Globala utmaningar och europeisk industriell konkurrenskraft: Initiativ som direkt adresserar samhällsutmaningar i stort, både globalt och i Europa, inom sex tematiska kluster.
  3. Innovativa Europa: Ny teknik och banbrytande samt disruptiva innovationer som etableras i samhället genom samarbeten mellan flera olika aktörer. Här återfinns även finansiering till innovativa små- och medelstora företag samt samarbeten mellan innovations-ekosystem.

namnlocc88s

Vem riktar sig programmet till?

Horisont Europa riktar sig till ett brett antal aktörer, framförallt universitet, lärosäten och forskningscenter, offentliga och privata organ, små- och medelstora företag, industri och ideella organisationer.

Mer information om programmet

Mer information om Horisont Europa finns via EU-kommissionens hemsida här.

Horisont Europa har publicerat tvååriga arbetsprogram för 2021 – 2022. Det finns ett övergripande arbetsprogram, som även inkluderar alla arbetsprogram för klustren inom pelare 2, ett arbetsprogram för Europeiska innovationsrådet (European Innnovation Council – EIC) och ett arbetsprogram för Europeiska forskningsrådet (European Research Council – ERC). Arbetsprogrammen finns här.

Vinnova är svensk kontaktpunkt för Horisont Europa. Mer information om programmet finns på Vinnovas hemsida här.

Ansökningsomgångar

Horisont Europa har kontinuerligt många öppna ansökningsomgångar och därför hänvisar vi till EU-kommissionens hemsida Funder and Tender Opportunities Portal för den mest uppdaterade informationen.