Fonden för inre säkerhet

Programmet syftar till att stödja genomförandet av strategin för inre säkerhet samt en övergripande strategi för samarbete inom europeisk brottsbekämpning, inklusive kontroll av EU:s yttre gränser.  Fonden för inre säkerhet är en övergripande finansieringsram som innefattar två separata finansieringsinstrument; ett för polissamarbete och ett för gränsförvaltning. Finansiering för polissamarbete tilldelas utifrån centrala prioriteringar, bland annat förebyggande av terrorism och bekämpning av gränsöverskridande, organiserad brottslighet. Finansiering för gränsförvaltning syftar till att stödja det gemensamma visumsystemet och medlemsstaternas gränskontroller, liknande åtgärder som inom instrumentet för polissamarbete finansieras.  Programmet kan kopplas till området Livskvalitet för alla.

Vem kan söka?

Brottsbekämpande myndigheter, gränsbevakande myndigheter samt andra myndigheter som specialiserar sig på krishantering och skydd av kritisk infrastruktur

Mer information om programmet

Mer information om Fonden för inre säkerhet finns på EU-kommissionens hemsida här.

Polisen är svensk kontaktpunkt för Fonden för inre säkerhet. Mer information om programmet finns här.

Ansökningsomgångar

To support small companies in implementing the regulation to address the dissemination of terrorist content online

Sista ansökningsdag är den 26 januari 2022.

För den mest uppdaterade informationen om pågående ansökningsomgångar hänvisar vi till EU-kommissionens hemsida Funder and Tender Opportunities Portal.