Fonden för inre säkerhet

Programmet syftar till att stödja genomförandet av strategin för inre säkerhet samt en övergripande strategi för samarbete inom europeisk brottsbekämpning, inklusive kontroll av EU:s yttre gränser.  Fonden för inre säkerhet är en övergripande finansieringsram som innefattar två separata finansieringsinstrument; ett för polissamarbete och ett för gränsförvaltning. Finansiering för polissamarbete tilldelas utifrån centrala prioriteringar, bland annat förebyggande av terrorism och bekämpning av gränsöverskridande, organiserad brottslighet. Finansiering för gränsförvaltning syftar till att stödja det gemensamma visumsystemet och medlemsstaternas gränskontroller, liknande åtgärder som inom instrumentet för polissamarbete finansieras.  Programmet kan kopplas till området Livskvalitet för alla.

Vem kan söka?

Brottsbekämpande myndigheter, gränsbevakande myndigheter samt andra myndigheter som specialiserar sig på krishantering och skydd av kritisk infrastruktur

Polissamarbete

Länk till finansieringsinstrument för polissamarbete

Länk till ansökningsomgången 2019

Ansökningsomgångar

För närvarande finns det inga öppna utlysningar.

Gränsförvaltning

Länk till finansieringsinstrument för gränsförvaltning

Länk till ansökningsomgången 2018

Ansökningsomgångar

För tillfället finns det inga öppna ansökningsomgångar.