Union Civil Protection Mechanism

EU spelar inom räddningstjänstområdet en ”möjlighetsskapande roll” för att samordna, stödja eller komplettera medlemsstaternas nationella åtgärder för att förebygga, ha beredskap för samt göra insatser vid katastrofer. Det primära ansvaret ligger dock på medlemsstaterna, vilket innebär att EU:s budget inom detta område är relativt liten. En väl fungerande räddningstjänst kan kopplas till området Livskvalitet för alla.

Länk till programmet

Länk till ansökningsomgången för 2019

Länk till arbetsprogram för 2019

Ansökningsomgångar

För närvarande finns inga öppna ansökningsomgångar.