InvestEU

InvestEU är ett investeringsprogram med mål att tillhandahålla långsiktiga investeringar och lån som ett sätt att mobilisera offentliga och privata investeringar mot EU:s prioriterade områden. Programmet samlar alla EU-instrument som i den förra programperioden erbjöd lån och garantier och huvuddelen av programmet är fortsättningen på Fonden för strategiska investeringar (European Fund for Strategic Investment, EFSI).

Programmet syftar till att främja återuppbyggnad, grön tillväxt, sysselsättning och välmående i Europa genom investeringar som gynnar lokala aktörer. 30% av InvestEU:s budget ska bidra till klimatmålen, den gröna given och att göra EU koldioxidneutralt 2050.

InvestEU ska stödja strategiska investeringar med inriktning på att bygga starkare europeiska värdekedjor samt stödja verksamhet inom kritisk infrastruktur inom fyra policyområden:

  1. Hållbar infrastruktur (9,9 miljarder euro)
  2. Forskning, innovation och digitalisering (6,6 miljarder euro)
  3. Små- och medelstora företag (6,9 miljarder euro)
  4. Social investering och kompetensutveckling (2,8 miljarder euro)

Under programperioden 2021–2027 har InvestEU en budget på 26,2 miljarder euro från EU:s långtidsbudget och återhämtningsinstrumentet Next Generation EU. Investeringsprojekten som finansieras av InvestEU ska mobilisera offentliga och privata investeringar från framförallt Europeiska investeringsbanken (EIB) och andra finansiella partners för att öka deras riskbärande kapacitet. EU-kommissionen uppskattar att de totala investeringar som kommer att mobiliseras av programmet kan uppgå till så mycket som 370 miljarder euro.

Vem riktar sig programmet till?

Privata och offentliga aktörer och företag.

Mer information om programmet

Mer information om InvestEU finns via EU-kommissionens hemsida här.

InvestEU har inte publicerat ett arbetsprogram för 2021 men mer information om programmet finns i förordningen som inrättar fonden här.

Det finns ingen svensk kontaktpunkt för InvestEU. Däremot har EU-kommissionen etablerat InvestEU Advisory Hub och InvestEU Portal. InvestEU Advisory Hub är en hemsida som förenar projektansvariga, mellanhänder och rådgivande partners för att erbjuda investeringsrådgivning (identifiering, förberedelse och utveckling av investeringsprojekt). InvestEU Portalen är en digital projektportal som erbjuder ett digitalt ”match-makingverktyg” och samlar investeringsmöjligheter som finns kopplat till InvestEU.

Ansökningsomgångar

För den mest uppdaterade informationen om pågående ansökningsomgångar hänvisar vi till InvestEU:s hemsida och EU-kommissionens hemsida Funder and Tender Opportunities Portal.