Kreativa Europa

Kreativa Europa är EU:s program för kulturella och kreativa näringar. Kreativa Europa består av två huvudområden, kultur och media. Programmet kan exempelvis ge stöd till gemensamma produktioner, publikutveckling eller utveckling av spelfilm och dataspel. Kreativa Europa har en tydlig koppling till målen inom området Livskvalitet för alla, exempelvis genom att bidra till ett rikare kulturliv i Värmland och att förbättra villkoren för det konstnärliga skapandet och företagandet.

Länk till programmet

Länk till ansökningsomgången 2018-2019

Länk till utlysningstexten 2018-2019

Länk till svensk kontaktpunkt

Vem kan söka?

Offentliga och privata organ.

Ansökningsomgångar

För tillfället finns inga öppna ansökningsomgångar.