Kreativa Europa

Kreativa Europa är EU:s program för de kulturella och kreativa sektorerna. Målet för Kreativa Europa är att skydda, utveckla och främja den europeiska kulturella och språkliga mångfalden och det europeiska kulturarvet. Programmet ska stärka europeiskt och internationellt samarbete och samproduktioner och cirkulation av konstnärliga verk och nå en publik i andra länder.

För perioden 2021-2027 har programmet en budget på 2,4 miljarder euro. Det är en 70% ökning från föregående programperiod. Programmet, och projekten som det ska finansiera, måste ligga i linje med europeiska strategier, så som den gröna given, och därför uppmuntra hållbarhet, inkludering och jämställdhet.

Kreativa Europa består av tre programområden:

Programområde Kultur:

Här ingår stöd till kultursektorn i vid bemärkelse; musik, scenkonst, bildkonst, form och design, konsthantverk, arkitektur, grafisk design, mode, kulturarv, litteratur, tidskrifter etc.

Programområde MEDIA:

Här ingår stöd till den audiovisuella sektorn; film, tv och dataspel.

Sektorsövergripande programområde:

Här ingår alla kulturella och kreativa sektorer samt nyhetsmedier.

Vem riktar sig programmet till?

Programmet riktar sig till offentliga och privata organisationer samt mindre företag aktiva inom kultur eller audiovisuell produktion. Samarbetspartners i andra länder krävs.

Länkar för mer information

Mer information om Kreativa Europa finns på EU-kommissionens hemsida här.

Kulturrådet är svensk kontaktpunkt för Kreativa Europa. Mer information om programmet på svenska finns här.

Läs arbetsprogrammet för Kreativa Europa 2021 här.

Ansökningsomgångar

För den mest uppdaterade informationen hänvisar vi till EU-kommissionens hemsida Funding and Tender Opportunities Portal.