Deadlinelista sektorsprogram

Syftet med deadlinelistan är att ge en överblick över kommande och pågående ansökningsomgångar inom EU:s sektorsprogram som är av intresse för den regionala och lokala utvecklingen i Värmland.

Deadlinelistan är ett levande dokument som uppdateras kontinuerligt av Region Värmland European Office (RVEO). RVEO erbjuder stöd för projektutveckling till Region Värmland och de värmländska kommunerna, fokuserat på transnationella projekt inom sektorsprogrammen. För frågor gällande strukturfonderna (Regionalfonden, Socialfonden+ och Interreg-programmen) går det bra att kontakta beredningen på Region Värmland.

Sektorsprogrammen är tematiska och finansierar transnationella projekt som genomförs i partnerskap, där det ofta är krav på att varje projekt ska ha minst tre partners från tre EU-länder. Det är viktigt att projekt som genomförs inom sektorsprogrammen har ett europeiskt mervärde, vilket innebär att det ska finnas ett tydligt syfte och nytta med att projektet genomförs på europeisk nivå.

Sektorsprogrammen finansierar framförallt projekt som fokuserar på verksamhetsutveckling. Insatser och aktiviteter som kan få finansiering är exempelvis utbytesprojekt, inklusive erfarenhetsutbyten och mobilitet, partnerskapsprojekt, vilka innebär utbyten på organisationsnivå, utvecklingsprojekt där nya metoder och arbetssätt testas samt forskningsprojekt. Det går även att söka stöd för vissa europeiska evenemang, till exempel filmfestivaler eller idrottsturneringar.

EU:s långtidsbudget för 2021 – 2027 är historisk då den omfattar dels den ordinarie långtidsbudgeten, dels återhämtningspaketet Next Generation EU som ska främja EU:s återhämtning efter COVID-19 pandemin. Den totala finansieringen för båda instrumenten omfattar totalt 1800 miljarder euro.

EU:s sektorsprogram förhåller sig även till strategier på olika nivåer. EU vill inte bara att projekten ska bidra till europeiska strategier utan även till strategier på nationell, regional och lokal nivå. Återhämtningen från pandemin samt den gröna och digitala omställningen är EU:s tre viktigaste prioriteringar under programperioden 2021 – 2027. Kopplingen till Agenda 2030 och den gröna given är särskilt viktig eftersom den gröna given ersätter Europa 2020-strategin som EU:s nya tillväxtstrategi och har som mål att EU ska vara koldioxidneutralt 2050.

Deadlinelistan presenterar ett urval av sektorsprogrammen, med fokus på programmen som är mest relevanta för regioner och kommuner. Det finns andra EU-program, utöver de som är presenterade här, som är intressanta men vi har valt att fokusera på de sektorsprogram som RVEO arbetar med och som har en tydlig koppling till regional och lokal nivå.

Sektorsprogrammen