Erasmus för unga företagare (del av COSME)

Detta utbytesprogram för unga företagare hjälper blivande och nya europeiska företagare att skaffa de kunskaper som behövs för att på ett framgångsrikt sätt starta och/eller driva ett mindre företag i Europa. Nya företagare får möjlighet att under en period på en till sex månader vistas hos en erfaren företagare i ett annat land och genom detta ta del av kunskaper och affärsidéer.

Länk till programmet

Länk till svensk kontaktpunkt

Vem kan söka?

Blivande företagare som kommit långt i planeringen av att starta eget, eller nya företagare som drivit sitt företag i max 3 år, samt erfarna företagare som äger eller driver ett litet eller medelstort företag.

Ansökningsomgångar

Nya och erfarna företagare som vill delta i utbytesprogrammet för företagare bör ansöka via registreringsverktyget och välja vilken lokal kontaktpunkt de vill använda. Se ovanstående lista över kontaktpunkter i Sverige. Ansökningsomgångarna har inget slutdatum utan är löpande.