Europeiska solidaritetskåren

Europeiska solidaritetskåren är ett program som främjar volontärarbete. Programmet riktat sig dels till unga som vill volontärarbeta i och utanför EU, dels till organisationer som tar emot volontärer.

Programmet har en budget på en miljard euro under 2021 – 2027 och förhoppningen är att 275 000 unga ska ges möjlighet att volontärarbeta genom programmet.

För programperioden 2021 – 2027 kommer programmet att prioritera volontärmöjligheter inom hälsosektorn, bland annat för att stärka återhämtningen efter pandemin. Europeiska solidaritetkåren ska också bidra till EU:s övergripande politiska mål:

  • Främja inkludering och mångfald.
  • Göra projekt grönare och främja hållbarhet och ansvarsfullt beteende hos deltagare och deltagande organisationer.
  • Stödja den digitala omställningen med projekt och verksamhet som främjar digitala färdigheter och digital kompetens, och utvecklar en förståelse för de risker och möjligheter som kommer med digital teknik.
  • Uppmuntra ungas deltagande i demokratiska processer och medborgarengagemang.

Europeiska solidaritetskåren finansierar två typer av insatser: volontärprojekt och solidaritetsprojekt.

Volontärprojekt

Volontärprojekt ger unga möjlighet att vara volontärer mellan två och tolv månader – utomlands eller i sitt hemland. Inga förkunskaper eller specifika kvalifikationer krävs och unga med begränsade möjligheter är en särskilt prioriterad grupp. Volontärer får resebidrag, fickpengar, språkkurs och boende.

Solidaritetsprojekt

Solidaritetsprojekt ger unga möjligheter att få stöd för att genomföra egna projekt med ett internationellt perspektiv i sitt hemland. Projektidéerna ska komma från, och genomföras, av en grupp av minst fem ungdomar och idén ska bidra till att förbättra det lokala samhället.

Vem riktar sig programmet till?

Europeiska solidaritetskåren riktar sig till unga personer, mellan 18 – 30 år, som är intresserade av att volontärarbeta, samt till organisationer som bedriver volontär- och solidaritetsverksamhet. För att organisationer ska kunna delta i programmet måste de skaffa en kvalitetsmärkning från EU som intygar att de genomför verksamhet i enlighet med programmets principer, mål och krav.

För att delta i programmet behöver både organisationer och enskilda individer registrera sig i Europeiska solidaritetskårens portal här

Mer information om programmet

Mer information om Europeiska solidaritetskåren finns via EU-kommissionens hemsida här.

Europeiska solidaritetskårens arbetsprogram för 2021 finns här. Det finns även en programguide med vägledning på svenska för organisationer och personer som är intresserade av programmet. Programguiden finns här.

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) är svensk kontaktpunkt för Europeiska solidaritetskåren. Mer information om programmet finns även via MUCF:s hemsida.

Ansökningsomgångar

Kvalitetsmärkning för organisationer för volontär- och solidaritetsprojekt inom humanitärt bistånd:

Sista ansökningsdag var den 22 september 2021 men programmet tar fortsatt emot ansökningar.

För den mest uppdaterade informationen om pågående ansökningsomgångar hänvisar vi till EU-kommissionens hemsida Funder and Tender Opportunities Portal.