Life

Att bidra till ett resurseffektivt samhälle är viktigt för att uppfylla målen i Värmlandsstrategin (området Fler och starkare företag). EU:s miljöprogram LIFE kan bidra till denna utveckling. LIFE består av två delprogram, miljö och klimat. Programmet ger stöd till större, strategiska utvecklingsprojekt. Till skillnad från andra sektorsprogram är det möjligt att ett LIFE-projekt enbart involverar svenska partners. Projekt kan till exempel handla om att skapa bättre tekniska lösningar för så väl resurshushållning som förnybar energi, liksom att bevara biologisk mångfald.

Länk till programmet

Länk till ansökningsomgången för 2019. 

Länk till arbetsprogram för 2018-2020

Länk till svensk kontaktpunkt

Vem kan söka?

Offentliga aktörer samt universitet och forskningsinstitut.

Ansökningsomgångar

Delprogram miljö:

För tillfället finns det inga öppna ansökningsomgångar.

Delprogram klimatanpassning:

För tillfället finns det inga öppna ansökningsomgångar.