Programmet för den inre marknaden

Programmet för den inre marknaden är ett nytt sektorsprogram för programperioden 2021 – 2027 med syfte att stärka EU:s inre marknad, förbättra konkurrenskraften hos små och medelstora företag samt främja återhämtningen från COVID-19 pandemin.

Programmet för den inre marknaden är en sammanslagning av flera instrument som ingått i tidigare sektorsprogram, bland annat delar av COSME gällande finansiering till små och medelstora företag. Programmet fokuserar på sex olika områden och har som målsättning att:

  1. Stärka den inre marknaden genom åtgärder som bidrar till förbättrad marknadsövervakning, stöd till problemlösnings-mekanismer för medborgare och företag samt.
  2. Stärka konkurrenskraft för företag, med fokus på små- och medelstora företag.
  3. Utveckla effektiva europeiska standarder av hög kvalitet.
  4. Förbättra konsumentskyddet på den inre marknaden och förbättra produktsäkerhet.
  5. Upprätthålla hög livsmedelssäkerhet och säkerställa en säker och hållbar livsmedelskedja.
  6. Producera och sprida statistik av hög kvalitet.

Programmet för den inre marknaden har en total budget om 4,2 miljarder euro under 2021 – 2027. En översikt över budgetfördelningen per programområde finns här. Programmet har stark koppling till sektorsprogrammet InvestEU, framför allt till InvestEU:s insatser som riktas mot små- och medelstora företag.

Vem riktar sig programmet till?

Privata och offentliga aktörer och organisationer, delar av programmet riktar sig även främst till små- och medelstora företag.

Länkar för mer information

Mer information om Programmet för den inre marknaden finns via EU-kommissionens hemsida här. En sammanfattande broschyr om programmet finns att ladda ner här.

I skrivande stund har ingen svensk kontaktpunkt utsetts för Programmet för den inre marknaden.

Ansökningsomgångar

För den mest uppdaterade informationen om pågående ansökningsomgångar hänvisar vi till EU-kommissionens hemsida Funder and Tender Opportunities Portal.