Europa för medborgarna

Europa för medborgarna syftar till att skapa samhörighet mellan medborgare i EU och att minska klyftan till institutionerna. Programmet ger stöd till ett brett spektra av insatser som bidrar till demokratiskt engagemang och deltagande. Europa för medborgarna är ett lämpligt program för den som vill bedriva utvecklingsarbete i samverkan med till exempel medborgare, företag och föreningar i Värmland – något som bidrar till att uppnå målen inom området Livskvalitet för alla.

Programmet har två programområden – Europeisk hågkomst samt Demokratisk delaktighet och medborgarengagemang.

Länk till programmet

Länk till programmet

Länk till ansökningsomgången 2019

Länk till programguide 2019

Länk till svensk kontaktpunkt

Vem kan söka?

Lokala myndigheter, intresseorganisationer och universitet.

Ansökningsomgångar

För tillfället finns det inga öppna ansökningsomgångar.