Erasmus+ Idrott

Erasmus+ är EU:s sektorsprogram med fokus på utbildning, ungdomsfrågor och idrott. Erasmus+ har en total budget om 26,2 miljarder euro för hela programperioden.

Erasmus+ idrott syftar till att främja fysisk aktivitet och öka deltagandet i idrottsaktiviteter. Programmet ska även öka medvetenheten om sportens roll inom olika områden, såsom social integration, lika möjligheter och hälsofrämjande fysiska aktiviteter. Programmet ämnar också hantera hot mot idrottens integritet, främja dubbla karriärer för idrottare samt bidra till genomförandet av European Week of Sport.

Erasmus+ idrott finansierar tre typer av aktiviteter:

Samarbetspartnerskap
Samarbetspartnerskap är projekt som ämnar utveckla och genomföra gemensamma aktiviteter för att främja idrott och fysisk aktivitet, hantera hot mot idrottens integritet (till exempel dopning eller match-fixning), främja dubbla karriärer för idrottare samt främja tolerans och social inkludering. Projekten som genomförs som samarbetspartnerskap ska ha minst 3 partners från 3 olika EU-länder (eller länder som är anslutna till Erasmus+ såsom Norge).

Små samarbetspartnerskap

Små samarbetspartnerskap är projekt som finansierar liknande aktiviteter som de ”vanliga” samarbetspartnerskapen men med deltagande av minst 2 partners från 2 olika EU-länder (eller länder som är anslutna till Erasmus+ såsom Norge). De små samarbetspartnerskapen pågår även under något kortare tid än de vanliga samarbetspartnerskapen.

Ideella europeiska idrottsevenemang
Erasmus+ idrott ger även stöd till genomförandet av ideella europeiska idrottsevenemang som organiseras av antingen privata eller offentliga organisationer. Detta inkluderar dels genomförandet av den europeiska idrottsveckan, dels europeiska och lokala idrottsevenemang. Europeiska idrottsevenemang ska organiseras gemensamt av minst 10 partners från 10 olika EU-länder (eller länder som är anslutna till Erasmus+ såsom Norge). Lokala idrottsevenemang däremot ska organiseras av minst 3 partners från 3 olika EU-länder (eller länder som är anslutna till Erasmus+ såsom Norge).

Vem riktar sig programmet till?

Erasmus+ idrott riktar sig till organisationer och aktörer som är aktiva inom idrottsområdet.

Mer information om programmet

Läs programguiden som presenterar detaljerad information om Erasmus+ här.

Läs Erasmus+ arbetsprogram för 2021 här.

Erasmus+ Idrott saknar svensk kontaktpunkt. Mer information om programmet finns via EU-kommissionens hemsida här.

Ansökningsomgångar

För den mest uppdaterade informationen hänvisar vi till EU-kommissionens hemsida Funder and Tender Opportunities Portal.