ERASMUS+ idrott

Erasmus+ idrott är EU:s program för idrottsområdet.

Delprogrammet har särskilt fokus på två typer av aktiviteter också kallade nyckelåtgärder:

  • Samarbetspartnerskap
    Samarbetspartnerskap ger möjlighet att utveckla, överföra eller tillämpa innovativa metoder inom olika områden som berör idrott och fysisk aktivitet mellan olika organisationer och aktörer på och utanför idrottsområdet.
  • Ideella europeiska idrottsevenemang
    Stödja genomförandet inom idrott av EU:s strategier för social integrering och lika möjligheter, uppmuntra deltagande i idrott och fysisk aktivitet, för att främja bland annat genomförandet av EU:s riktlinjer om fysisk aktivitet och stödja genomförandet av den europeiska idrottsveckan.

Länk till programmet

Länk till ansökningsomgången 2019

Länk till arbetsprogram för 2019

Länk till programguide 2019

Vem kan söka?

Samarbetspartnerskap är öppna för alla typer av offentliga institutioner och ideella organisationer på området idrott och fysisk aktivitet. Beroende på projektets mål bör samarbetspartnerskapet involvera ett så ändamålsenligt och mångsidigt utbud av partners som möjligt för att kunna dra nytta av deras olika erfarenheter, profiler och särskilda sakkunskaper och för att ta fram relevanta projektresultat av hög kvalitet.

Ansökningsomgångar

För tillfället finns inga öppna ansökningsomgångar.