Övriga utlysningar

Under övriga utlysningar samlar vi intressanta utlysningar inom program som inte inkluderas i de övriga sektorsprogrammen, alternativt är fristående från regelbundna sektorsprogram.

Europeiska solidaritetskåren 2021 – 2027

Europeiska solidaritetskåren är ett program för unga som vill arbeta som volontär i och utanför EU. För programperioden 2021 – 2027 fokuserar  programmet fokus hälsa- och sjukvårdsområdet, bland annat för att hjälpa återhämtningen efter pandemin, men programmet ska även bidra till EU:s övergripande politiska mål.

Myndigheten för Ungdoms och Civilsamhällesfrågor (MUCF) är svensk kontaktpunkt för programmet. Mer information om Europeiska solidaritetskåren finns via MUCF:s hemsida.

Volontärprojekt

Volontärprojekt ger unga mellan 18 och 30 år möjlighet att vara volontärer mellan två och tolv månader – utomlands eller i sitt hemland. Inga förkunskaper eller specifika kvalifikationer krävs och unga med begränsade möjligheter är en särskilt prioriterad grupp. Volontärer får resebidrag, fickpengar, språkkurs och boende.

Nu går det att ansöka om volontärprojekt som planeras att inledas mellan 1 september – 31 december. Sista ansökningsdag är den 28 maj 2021. Mer information om ansökningsomgången finns här.

Solidaritetsprojekt

Solidaritetsprojekt ger unga möjligheter att få stöd för att genomföra egna projekt med ett internationellt perspektiv i sitt hemland. Projektidéerna ska komma från, och genomföras, av en grupp av minst fem ungdomar och idén ska bidra till att förbättra det lokala samhället.

Nu går det att ansöka om solidaritetsprojekt som planeras att inledas mellan 15 augusti – 31 december. Sista ansökningsdag är den 28 maj 2021. Mer information om ansökningsomgången finns här.

Innovationsfonden

För närvarande finns det inga öppna ansökningsomgångar.

Interreg Volunteer Youth (IVY)

IVY stödjer möjligheten för unga mellan 18-30 år att arbeta som volontärer och har öppnat en utlysning som riktar sig till de som vill bli volontärer eller organisationer som söker volontärer.

Det går att ansöka regelbundet om att delta i programmet. Mer information och länk till utlysningen finns här.