Om oss

Ökade möjligheter till snabb och tidig information om kommande förändringar. Bättre förutsättningar att kunna påverka beslut. Det är två av de viktigaste argumenten för att vara på plats i Bryssel.

Därför öppnade Region Värmland vid årsskiftet 2014–2015 Region Värmland European Office i Bryssel. Kontoret har tre huvuduppgifter: att arbeta med omvärldsbevakning och påverkansarbete, med projektutvecklingsstöd samt medlemsservice.

Strategisk utveckling handlar bland annat om att vara ett stöd i frågor som rör hela länet och vid tillfällen då det finns ett värde av att Värmland talar med en röst. Hit räknas även att arbeta för att påverka EU:s beslutsprocess i en riktning som är positiv för Värmland.

Att arbeta med projektutveckling på plats i Bryssel är särskilt viktig när det kommer till projekt i de så kallade sektorsprogrammen. För att få tillgång till de medlen krävs att kommuner och regioner i olika länder samarbetar. I Bryssel finns de nätverk och kontakter som är nödvändiga.

Region Värmland European Office placeras organisatoriskt under Region Värmland och det blir ett komplement till det EU-arbete som sker på hemmaplan.

Adress

Region Värmland European Office
Rue du Luxembourg 3
1000 Bruxelles

Kontakt

Kajsa Sundström Van Zeveren
Kontorschef Bryssel / Head of Office
Avdelningen för regional tillväxt
+32 474 98 95 14
kajsa.sundstrom@regionvarmland.se

Simon Fredholm
Junior Policy Officer / Handläggare
Avdelningen för regional tillväxt
+46 70 718 46 36
simon.fredholm@regionvarmland.se