Erasmus+ utbildning 2021 – 2027

Erasmus+ är EU:s sektorsprogram med fokus på utbildning, ungdomsfrågor och idrott. Erasmus+ har en total budget om 26,2 miljarder euro för hela programperioden.

Erasmus+ utbildning ska bidra till ett mer demokratiskt och resursstarkt Europa genom att öka kvaliteten inom utbildningsområdet och programmet vänder sig till alla utbildningssektorer: för-, grund- och gymnasieskola, yrkesutbildning, högre utbildning och vuxnas lärande. Förutom elever och studenter kan även lärare och annan personal delta i aktiviteterna som finansieras av programmet.

Under programperioden 2021 – 2027 erbjuder programmet fler och mer flexibla möjligheter för både små och stora verksamheter. Dessutom har Erasmus+ tre prioriterade mål: att vara mer inkluderande, minska klimatavtrycken och öka digitaliseringen. Erasmus+ ska också bidra till implementeringen av Agenda 2030.

Erasmus+ har 3 programområden:

Programområde 1 – mobilitet med inriktning på lärande

Inom programområde 1 finansieras aktiviteter som bidrar till kompetensutveckling, fortbildning och erfarenhetsutbyten för personal samt studier och praktik utomlands för elever och studenter.

Programområde 2 – strategiska partnerskap och samarbeten mellan organisationer och institutioner

Inom programområde 2 finansieras partnerskap och utvecklingsprojekt mellan skolor, lärosäten, utbildningsorganisationer, gräsrotsorganisationer, folkhögskolor, företag, med flera.

Programområde 3 – stöd till politikutveckling och samarbete

Inom programområde 3 finansieras projekt med syfte att utveckla olika verktyg, metoder och arbetssätt för strategisk utveckling på europeisk policynivå inom utbildningsområdet.

Ackreditering Erasmus+ utbildning

Skolor och utbildningssamordnare som vill arbeta systematiskt, strategiskt och långsiktigt med Erasmus+ kan ansöka om så kallad Erasmusackreditering. Ackrediteringen förenklar ansökningsprocessen då den ger möjlighet till regelbunden finansiering av mobilitetsprojekt under hela programperioden. Mer specifik information om ackreditering finns via UHR:s hemsida här.

Vem riktar sig programmet till?

Följande organisationer är behöriga att söka medel från Erasmus+ utbildning:

  • Offentliga myndigheter och organisationer som arbetar med utbildningsfrågor
  • Förskolor, grundskolor och gymnasieskolor samt alla skolformer som omfattas av skollagen
  • Organisationer inom vuxenutbildning och vuxnas allmänna lärande
  • Universitet, högskolor, yrkeshögskolor, yrkesutbildningar
  • Företag och branschorganisationer.

Vänligen observera att det krävs att en organisation ansöker om medel från Erasmus+ även om det är individer som i praktiken deltar i aktiviteterna. Mer information om behöriga organisationer finns via Universitets- och Högskolerådets hemsida (se nedan).

Mer information om programmet

Mer information om Erasmus+ finns via EU-kommissionens hemsida här.

Läs programguiden som presenterar detaljerad information om Erasmus+ här.

Läs Erasmus+ arbetsprogram för 2021 här.

Universitets- och Högskolerådet (UHR) är svensk kontaktpunkt för utbildningsdelarna av Erasmus+. Mer information om Erasmus+ utbildning (på svenska) finns via UHR:s hemsida här.

Ansökningsomgångar

De flesta ansökningsomgångar inom Erasmus+ 2020 kommer att öppna den 20 april. En översikt över samtliga ansökningsomgångar för 2021 finns här. För den mest uppdaterade informationen hänvisar vi till EU-kommissionens hemsida Funder and Tender Opportunities Portal.

Programområde 1 – mobilitet med inriktning på lärande

Enskilda personers mobilitet inom högre utbildning:

Sista ansökningsdag är den 11 maj 2021.

Enskilda personers mobilitet inom yrkesutbildning, skolutbildning och vuxenutbildning:

Sista ansökningsdag är den 11 maj 2021.

Erasmusackreditering inom yrkesutbildning, skolutbildning och vuxenutbildning:

Sista ansökningsdag är den 19 oktober 2021.

Programområde 2 – strategiska partnerskap och samarbeten mellan organisationer och institutioner

Samarbetspartnerskap inom allmän utbildning och yrkesutbildning:

Sista ansökningsdag är den 20 maj 2021.

Småskaliga partnerskap inom allmän utbildning, yrkesutbildning:

Sista ansökningsdag är den 20 maj och den 3 november 2021.

Erasmus Mundus-insatser:

Sista ansökningsdag är den 26 maj 2021.

Yrkeskunskapscentrum:

Sista ansökningsdag är den 7 september 2021.

Erasmus lärarakademier:

Sista ansökningsdag är den 7 september 2021.

Innovationsallianser:

Sista ansökningsdag är den 7 september 2021.

Programområde 3 – stöd till politikutveckling och samarbete

Jean Monnet-insatser och nätverk:

Sista ansökningsdag är den 2 juni 2021.