FLYTTAS TILL SENARE DATUM – Ny möjlighet att söka medfinansiering via WiFi4EU

Med bakgrund i coronavirusets effekter på många regioner och kommuner runtom i Europa har EU-kommissionen valt att skjuta upp ansökningsomgången via WiFi4EU. Bedömningen är att det i nuläget inte är möjligt att söka medel på lika villkor. Nytt datum för ansökan kommer presenteras vid ett senare tillfälle när situationen anses vara under kontroll. Läs mer om beslutet här.

Nu finns åter möjligheten att som kommun söka medfinansiering till att införa gratis wifi på allmänna platser. 

WiFi4EU är ett initiativ vars syfte är att stödja utbyggnaden av gratis wifi-uppkoppling på allmänna platser såsom parker, torg, offentliga byggnader, bibliotek, vårdcentraler och museum runtom i hela Europa. Det är kommuner som är förbehållna rätten att söka medfinansiering till att installera wifi-nätverken på platser där det idag inte redan finns gratis tillgång på internetuppkoppling.

I denna ansökningsomgång, som är den fjärde i raden av omgångar, finns en pott motsvarande 14,2 miljoner euro som ska delas ut mellan de kommuner som söker om medel. Vartefter ansökningarna kommer in ska de med hänsyn till geografisk spridning delas ut till 947 kommuner runtom i Europa.

För att söka medfinansiering måste kommunen vara registrerad i WiFi4EU-portalen. Intresset för att söka pengar har tidigare varit mycket stort, under föregående ansökningsomgång fick man in 1780 ansökningar inom loppet av de två första sekunderna som ansökan var öppen. Det är därför bra att ansöka så snart som möjligt efter att ansökningsomgången öppnar.

Årjäng, Sunne, Hammarö och Torsby är värmländska kommuner som sedan tidigare beviljats medel genom WiFi4EU.

Årjäng en av vinnarna i den tredje ansökningsomgången för WiFi4EU

Efter en utvärdering av ansökningarna har nu Genomförandeorganet för innovation och nätverk (INEA), kommissionens verkställande organ med ansvar för WiFi4EU-programmet, publicerat listan över vinnande kommuner.

Den tredje ansökningsomgången för WiFi4EU ägde rum från den 19 till den 20 september i år och totalt har 1 780 kommuner i EU vunnit en WiFi4EU-kupong. Kommissionen erhöll 11 000 ansökningar av de totalt 25 000 registrerade kommunerna. Genomförandeorganet för innovation och nätverk (INEA) har därigenom publicerat en lista över alla vinnande kommuner. Efter att ha skrivit under ett bidragsavtal kommer de vinnande kommunerna att få ta emot en kupong på ett värde av 15 000 euro som ska gå till att installera WIFI på offentliga platser.

Budgeten för den senaste ansökningsomgången är 26.7 miljoner euro och de 1 780 vinnande kommunerna får en kupong för att ordna Wi-Fi ”hotspots” i den offentliga miljön. Projektet behandlar ansökningarna enligt turordning men alla deltagande länder är garanterade att få minst 15 kuponger, förutsatt att de har tillräckligt många ansökande.

På listan över svenska kommuner som vunnit i den här tredje ansökningsomgången finns ett exempel från Värmland, då Årjängs kommun listas som en av de femton svenska vinnarna. I tidigare ansökningsomgångar har även Hammarö, Torsby och Sunne beviljats medel från Wifi4EU.

Kommuner från alla 30 deltagande länder (EU:s samtliga medlemsstater samt Norge och Island) ansökte till omgången. Sökande förhöll sig även tydligt till turordningsregeln, vilket resulterade i att 2000 ansökningar mottogs under de två första sekunderna av ansökningsomgången. För de kommuner som inte blev antagna finns det möjlighet att ansöka igen nästa år.

Läs mer om WiFi4EU här.

Se listan över de vinnande svenska kommunerna här.