Det omdebatterade upphovsrättsdirektivet har godkänts av Ministerrådet

Ministerrådet antog den 15 april det nya upphovsrättsdirektivet. Syftet med direktivet är att anpassa EU:s regler till den digitala tidsåldern.

Ministerrådet tog beslutet med en klar majoritet på 19 röster för, 6 emot och 3 nedlagda. Sverige var ett av de länder som röstade emot direktivet. Det nya direktivet syftar till att modernisera lagstiftningen om upphovsrätt på EU:s digitala inre marknad, bland annat genom att ge starkare skydd för konstnärer och upphovsmän.

I rådets pressmeddelande kommuniceras att reglerna i direktivet kan kategoriseras i tre delar:

  1. Anpassning av upphovsrättsliga undantag och inskränkningar till en digital och gränsöverskridande miljö
  2. Förbättring av licensieringsförfaranden för att säkerställa bredare tillgång till innehåll
  3. En välfungerande marknadsplats för upphovsrätt.

De omstridda diskussionerna av upphovsrättsdirektivet har framför allt kretsat kring två artiklar, 15 och 17, vilka bland annat fastställer att webbplattformar, sökmotorer och sociala medier, exempelvis Facebook eller Youtube kan bli skyldiga att dela sina intäkter när de länkar till material som producerats av andra. Rättighetshavare kommer att kunna förhandla om ersättning och villkor för utnyttjande av deras material. Därtill ska internetplattformar inrätta en granskningsmekanism så att inte förbjudet material publiceras.

Direktivet fastställer vidare att användare av internetplattformar fritt ska kunna ladda upp och generera innehåll för syften som bland annat recensioner, citat och parodier. Internetbruk där material används i enighet med ovanstående kriterier kommer att betraktas som undantag från de nya reglerna. Konkret innebär direktivet att plattformar vars verksamhet bygger på användaruppladdat innehåll måste ha licens för upphovsrättsskyddat material som laddas upp av användarna.

Europaparlamentet röstade igenom direktivet 26 mars, vilket innebär att, när direktivet publicerats i EU:s officiella tidning har medlemsländerna två år på sig att implementera lagstiftningen på nationell nivå.

Läs direktivet om upphovsrätt i sin helhet här.

Läs ministerrådets pressmeddelande här.