EU-kommissionen slår ett slag för hälsan: ny förordning begränsar mängden transfetter

Från och med den 2 april 2021 ska industriellt producerade livsmedelsprodukter innehålla max 2% transfetter.

Den 24 april antog EU-kommissionen en ny förordning som ska begränsa mängden transfetter i livsmedelsprodukter som säljs i EU. Förordningen knyter an till att den vanligaste dödsorsaken i EU är hjärt- och kärlsjukdomar, och avser att tydligt begränsa mängden transfetter och därmed förbättra hälsan i EU.

Transfetter är en speciell typ av fetter som kan produceras industriellt genom att flytande växtoljor delvis härdas. Härdning är en metod som brukas av livsmedelsindustrin för att göra fettet solidare så att produkter kan få önskade egenskaper, exempelvis bli spröda eller fasta. Det ökar även produkternas hållbarhet. Transfetter kan även förekomma naturligt hos djur såsom får, getter och kor.

Världshälsoorganisationen (WHO) rekommenderar att man utifrån sitt dagliga intag konsumerar max 1% transfetter, vilket för en vuxen som konsumerar 2000 kalorier per dag skulle innebära 2.2 gram. Enligt EU-kommissionen ökar risken för att dö av hjärt- och kärlsjukdomar med 20-32% om 2% av det dagliga kaloriintaget kommer från transfetter i jämförelse med andra fetter.

Vidare innebär förordningen att producenterna och de som säljer livsmedelsprodukterna är skyldiga att tydligt redogöra för om, och hur mycket, transfetter produkter innehåller. Reglerna inbegriper endast industriellt producerade transfetter. Det råder med andra ord ett undantag för naturligt/animaliskt förekommande transfetter.

Läs mer om förordningen här.
Läs EU-kommissionens faktablad här.