Ansökan till uppdraget som Skolambassadör för EU har öppnat

Universitets- och högskolerådet (UHR) söker Skolambassadörer för EU till nästa år, vars uppgifter är att inspirera och stötta kollegor på skolan i arbetet med att undervisa om EU och Europa. Ansökningsperioden för 2020 är mellan den 1 oktober och den 1 december 2019.

En skolambassadör för EU har i uppgift att ansvara för samordningen i skolans arbete med EU i undervisningen och utbyter erfarenheter med kollegor från skolor runt om i landet. Uppdraget passar den som har ett intresse för EU-frågor och skolutveckling.

Skolambassadören går en kostnadsfri utbildning som inkluderar projektkunskap, EU-kunskap och information om möjligheter till stöd från exempelvis Erasmus+. Utbildningen omfattas av sju dagar fördelat vid två tillfällen, ett under våren och ett under hösten.

De som kan ansöka om att bli skolambassadörer är lärare i gymnasieskolan, både på högskoleförberedande och yrkesförberedande program, men även lärare i grundskolans senare årskurser. Även annan pedagogisk personal som arbetar aktivt i den dagliga pedagogiska verksamheten i skolan kan ansöka.

Ansökan för 2020 är öppen från den 1 oktober till den 1 december 2019. Du kan söka en gång per år och besked om beslut kommer att lämnas efter årsskiftet.

Läs mer om uppdraget som skolambassadör för EU här.

Ansök till Skolambassadör för EU 2020 här.