Rapport från SKL om uppföljningen av EU-handslaget

EU-handslagets syfte är att stärka kunskap, insyn och delaktighet i EU-relaterade frågor i Sverige. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har nu publicerat en rapport som följer upp lokala och regionala åtaganden samt lyfter fram goda exempel på hur delaktigheten i EU kan stärkas och främjas på olika sätt.

I december 2016 bjöd dåvarande EU- och handelsminister Ann Linde in till ett nationellt EU-handslag som lade grund för ett landsomfattande gemensamt arbete, vars syfte var att stärka delaktighet och engagemang inom EU-samarbetet. Totalt ingick 77 aktörer EU-handslag med regeringen vilket innefattade bland annat regioner, kommuner, arbetsmarknadsparter, universitet, ungdomsorganisationer och studieförbund.

Den 7 november 2017 ingick Region Värmland, Karlstads kommun, Storfors kommun och Karlstads universitet EU-handslag med regeringen. Ett panelsamtal anordnades där aktörerna förmedlade sin syn på kunskap, delaktighet och engagemang kring EU-relaterade frågor och den egna organisationen som Värmland i stort.

Karlstad kommun har genomfört flera aktiviteter som verkat för att höja kunskapen om EU. Antalet EU-ambassadörer har ökat, Europa Direkt Karlstads informationskontor öppnades, SKL och Sieps föreläste om EU i lokalpolitiken under ett fullmäktigsammanträde i mars 2019 och alla ledningsgrupper i koncernen besöktes under vintern och våren 2018-2019 för att informera och diskutera internationellt arbete och EU.

SKL framhåller att det finns många kreativa initiativ från kommunal och regional nivå. Trots att det finns skilda förutsättningar har kommuner och regioner förenats i en ambition om ökad delaktighet i EU. Slutligen betonar SKL betydelsen av samverkan mellan kommunal, regional och nationell nivå i det EU-relaterade arbetet.

Läs hela rapporten från SKL här.

Höstens upplaga av SKL:s ”På gång inom EU” har publicerats

Den 9 september publicerade SKL höstens upplaga av skriften ”På gång inom EU”, med texter som syftar till att lyfta aktuella EU-frågor och hur de i sin tur påverkar svenska kommuner och regioner.

I höstens upplaga av ”På gång inom EU” finns SKL:s prioriterade EU-frågor för 2019 listade och vilka aktiviteter som planeras för att främja respektive intresse. Det handlar bland annat om EU:s framtida långtidsbudget 2021-2027, En kraftfull och utvecklad sammanhållningspolitik efter 2020, Den sociala dimensionen av EU, Ett hållbart asyl- och flyktingmottagande i hela EU, EU:s vattendirektiv, Lokalt och regionalt arbete för en cirkulär ekonomi med minskad plastanvändning i Europa, Mobilitet och infrastruktur samt Horisont Europa.

Det första kapitlet i skriften fokuserar särskilt på den nya mandatperioden i EU 2019-2024 och beskriver både den nya EU-kommissionen och Europaparlamentet. Vidare betonar det andra kapitlet EU:s framtid och styrning. Regional utveckling och samarbete står i fokus för det tredje kapitlet i skriften.

Läs höstens upplaga av ”På gång inom EU” här

SKL har lanserat en ny plattform: Lär andra om EU

Med anledning av vårens Europaparlamentsval har SKL samlat information om hur EU och det kommande valet påverkar Sveriges medborgare och organisationer.

Den 28 februari lanserade SKL sin nya plattform, ”Lär andra om EU”, vilket är ännu ett steg mot att öka kunskapen kring hur EU fungerar och påverkar oss. På plattformen återfinns bland annat information om hur valet påverkar kommunmedborgare, hur EU:s beslutsprocess ser ut och hur EU fungerar i lokalpolitiken.

SKL tillhandahåller ett brett utbud av information och välkomnar alla att använda den vidare inom sina organisationer. Sidan erbjuder även en översikt av SKL:s EU-relaterade arbete, där även webbsändningarna av ”På gång inom EU” återfinns, vilka Region Värmlands Brysselkontor tidigare rapporterat om. Nästa schemalagda webbsändning är den 7 maj.

Vårens Europaparlamentsval närmar sig med stormsteg och SKL:s hemsida är en bra utgångspunkt för att lära sig mer och sprida information om valet.

Läs mer om SKL:s plattform här.

 

SKL presenterar vårens upplaga av ”På gång inom EU” – nu även som webbsändning

Den 16 januari publicerade SKL vårens upplaga av skriften ”På gång inom EU”, som ger en inblick i aktuella EU-frågor och hur de påverkar svenska kommuner och regioner.

I vårens upplaga av ”På gång inom EU” finns information om SKL:s prioriterade EU frågor för 2019 samt information om förslagen gällande EU:s långtidsbudget 2021–2027 och EU:s vattendirektiv. I tillägg till detta presenteras även mer information om bland annat EU:s förslag att förbjuda plastartiklar för engångsbruk samt uppdateringar om den europeiska planeringsterminen och den sociala dimensionen av EU.

Under våren lanserar även SKL ett webbsänt program som även det kallas ”På gång inom EU”. Syftet med programmet är att sprida EU-kunskap och det kommer att adressera aktuella EU-frågor som påverkar svenska kommuner och regioner. Programmet kommer att gästas av SKL:s egna experter samt utomstående gäster.

Det första avsnittet sändes den 22 januari men det går att se programmet i efterhand via SKL:s hemsida. Fokus för det första programmet var Brexit, SKL:s prioriterade EU-frågor 2019 samt EU-valet 2019. Programmet gästades av Annika Lindberg, SKL:s internationella sektion, Malin Looberger, SKL:s avdelning för arbetsgivarpolitiska frågor, samt Rolf Fredriksson, journalist på SVT och Björn Källström från Europaparlamentets kontor i Sverige.

Under våren kommer ytterligare tre avsnitt att sändas, den 5 mars, 7 maj och 11 juni.

Läs vårens upplaga av ”På gång inom EU” här.

Se ”På gång inom EU” som sändes 22 januari i efterhand här.