Nya regler för el-marknaden: De sista pusselbitarna om paketet ”Ren energi för alla européer” är på plats

Konsumenten i fokus när Europaparlamentet antog nya regler om el-marknadens design, vilka fullbordar förhandlingarna om energipaketet: Clean Energy for All Europeans.

Den 26 mars antog Europaparlamentet nya regler gällande el-marknadens utformning, ett beslut som välkomnas av EU-kommissionen. Reglerna är ett viktigt steg för både EU och medlemsstaterna för att uppnå en konkurrenskraftig övergång till ren energi i Europa. ”Ren energi för alla européer” följer upp EU:s åtaganden om 2030-strategin och parisavtalet.

Europaparlamentets beslut rör; nya regler och direktiv till el-marknaden, bestämmelser om riskberedskap inom elsektorn, och en byrå för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter (ACER). EU är genom antagandet av dessa regler på god väg att fullborda ren-energipaketet, och på rätt spår när det gäller utfasningen av fossila bränslen i vår ekonomi.

Konkret innebär Europaparlamentets godkännande av reglerna att EU:s energimarknad blir mer anpassad och lämplig för framtiden. Konsumenterna placeras i centrum av den nya marknadsdesignen, vilken beskrivs som mindre centraliserad och mer inkluderande. EU har som ambition att elektricitet ska kunna röra sig fritt, och på så sätt nå de områden där det behövs som mest.

Enligt kommissionären för energi och klimat, Miguel Arias Cañete är ”Ren energi för alla européer” ett stort kliv mot att skapa en energiunion, där Europas medborgare står i centrum. Den nya designen visar på EU:s ambitioner att vara världsledande inom ramen för hållbar energiproduktion.

Nästa steg i lagstiftningsprocessen är att ministerrådet godkänner det nya bestämmelserna, och om så är fallet träder de nya reglerna i kraft från och med 1 januari 2020.

Läs mer om ”Clean Energy for All Europeans” här.