Den nya EU-kommissionen inleder sitt arbete

Efter en långdragen process med avvisade kommissionärer och kritiserade portföljer har nu den nya EU-kommissionen godkänts av EU-parlamentet. Nu inleds ett intensivt arbete med mandatperiodens nya prioriteringar.

Onsdagen den 27 november röstade Europaparlamentet ja till Ursula von der Leyens nya kommission. Omröstningen resulterade i 461 röster för, 157 mot och 89 nedlagda röster. Det är första gången en kvinna innehar posten som kommissionsordförande. Kommissionen består denna gång av 27 kommissionärer, som nu ska påbörja arbetet med EU:s framtid under ledning av von der Leyen.

Processen att tillsätta en ny kommission har kantats av flera hinder under hösten. I slutet av september stoppades de nominerade kommissionärerna från Ungern och Rumänien på grund av intressekonflikter. Även Frankrikes kandidat till EU-kommissionen avvisades på grund av ekonomiska olägenheter. Mot den bakgrunden tvingades de tre länderna att nominera nya kandidater. Den brittiska regeringen har uppmanats till att nominera en kandidat till EU-kommissionen men vägrar utse en kandidat innan nyvalet den 12 december. Därför röstades kommissionen igenom utan en brittisk kommissionär och ett överträdelseförfarande har inletts mot Storbritannien. Dessa faktorer har bidragit till att tillträdandet av kommissionen, som skulle ske den 1 november, försenades med en månad.

EU-kommissionen har ett stort inflytande över hur EU-länderna ska styras och inleder nu mandatperioden som sträcker sig över fem år. Nu när kommissionen godkänts av parlamentet är det fastställt vilken kommissionär som ansvarar för respektive portfölj. Ansvarsområden som är av särskilt intresse för Region Värmland presenteras nedan:

 • Ansvar för En europeisk grön giv: Frans Timmermans (Verkställande vice ordförande)
 • Ansvar för Sammanhållning och reformer: Elisa Ferreira
 • Ansvar för Inrikes frågor: Ylva Joansson
 • Ansvar för Transport: Adina Vălean
 • Ansvar för Innovation, forskning, kultur, utbildning och ungdomsfrågor: Mariya Gabriel
 • Ansvar för Jämlikhet: Helena Dalli

Den nya EU-kommissionen har presenterat sex prioriteringar för perioden 2019-2024. Prioriteringarna baseras på kommissionsordföranden Ursula von der Leyens programförklaring och avser följande områden:

 • En europeisk grön giv: Sträva efter att bli världens första klimatneutrala kontinent.
 • En ekonomi för människor: Arbeta för social rättvisa och välfärd.
 • Ett Europa rustat för den digitala tidsåldern: Ge människor mer inflytande med en ny generation teknik.
 • Främjandet av vår europeiska livsstil: Skydda våra medborgare och våra värden.
 • Ett starkare Europa i världen: Stärka vårt ansvarsfulla globala ledarskap.
 • En ny satsning på demokrati i Europa: Vårda, skydda och stärka vår demokrati.

Under plenarsessionen som senare ledde till godkännandet av den nya EU-kommissionen, höll Ursula von der Leyen ett tal där hon presenterade sina kommissionärer och vilka utmaningar som EU står inför. Talet går att se i efterhand här.

 

EU-kommissionens nya ordförande presenterar programförklaring

Under juli månad valdes Ursula von der Leyen av EU-parlamentet till ny ordförande för EU-kommissionen. von der Leyen blir således den första kvinnan att inneha ordförandeposten. Om allt går enligt tidsplanen kommer den tillträdande kommissionen ersätta den avgående från och med den 1 november. 

I samband med att von der Leyen valdes till ny ordförande för kommissionen presenterades en programförklaring som innehåller riktlinjer och prioriteringar för perioden 2019 – 2024. Ambitionen är bland annat att Europa ska bli den första klimatneutrala världsdelen och leda övergången till en ny digital värld. Programförklaringens prioriteringar avser sex övergripande ambitioner:

 • En europeisk grön satsning
 • En ekonomi för människor
 • Ett Europa rustat för den digitala tidsåldern
 • Skydd av den europeiska livsstilen
 • Ett starkare Europa i världen
 • En ny satsning på demokrati i Europa

Ursula von der Leyen arbetar efter att uppnå en jämn fördelning av kvinnor och män i den nya gruppen av kommissionärer. Den svenska regeringen har nominerat arbetsmarknadsminister Ylva Johansson som ny EU-kommissionär. Listan med de nominerade kommissionsledamöterna måste godkännas av Europaparlamentet i sin helhet och kommissionärerna utses sedan av Europeiska rådet, innan de därefter kan tillträda på sina poster. Om allt följer planeringen förväntas von der Leyen och den nya kommissionen tillträda den 1 november.

Läs hela programförklaringen här