Den nya EU-kommissionen inleder sitt arbete

Efter en långdragen process med avvisade kommissionärer och kritiserade portföljer har nu den nya EU-kommissionen godkänts av EU-parlamentet. Nu inleds ett intensivt arbete med mandatperiodens nya prioriteringar.

Onsdagen den 27 november röstade Europaparlamentet ja till Ursula von der Leyens nya kommission. Omröstningen resulterade i 461 röster för, 157 mot och 89 nedlagda röster. Det är första gången en kvinna innehar posten som kommissionsordförande. Kommissionen består denna gång av 27 kommissionärer, som nu ska påbörja arbetet med EU:s framtid under ledning av von der Leyen.

Processen att tillsätta en ny kommission har kantats av flera hinder under hösten. I slutet av september stoppades de nominerade kommissionärerna från Ungern och Rumänien på grund av intressekonflikter. Även Frankrikes kandidat till EU-kommissionen avvisades på grund av ekonomiska olägenheter. Mot den bakgrunden tvingades de tre länderna att nominera nya kandidater. Den brittiska regeringen har uppmanats till att nominera en kandidat till EU-kommissionen men vägrar utse en kandidat innan nyvalet den 12 december. Därför röstades kommissionen igenom utan en brittisk kommissionär och ett överträdelseförfarande har inletts mot Storbritannien. Dessa faktorer har bidragit till att tillträdandet av kommissionen, som skulle ske den 1 november, försenades med en månad.

EU-kommissionen har ett stort inflytande över hur EU-länderna ska styras och inleder nu mandatperioden som sträcker sig över fem år. Nu när kommissionen godkänts av parlamentet är det fastställt vilken kommissionär som ansvarar för respektive portfölj. Ansvarsområden som är av särskilt intresse för Region Värmland presenteras nedan:

 • Ansvar för En europeisk grön giv: Frans Timmermans (Verkställande vice ordförande)
 • Ansvar för Sammanhållning och reformer: Elisa Ferreira
 • Ansvar för Inrikes frågor: Ylva Joansson
 • Ansvar för Transport: Adina Vălean
 • Ansvar för Innovation, forskning, kultur, utbildning och ungdomsfrågor: Mariya Gabriel
 • Ansvar för Jämlikhet: Helena Dalli

Den nya EU-kommissionen har presenterat sex prioriteringar för perioden 2019-2024. Prioriteringarna baseras på kommissionsordföranden Ursula von der Leyens programförklaring och avser följande områden:

 • En europeisk grön giv: Sträva efter att bli världens första klimatneutrala kontinent.
 • En ekonomi för människor: Arbeta för social rättvisa och välfärd.
 • Ett Europa rustat för den digitala tidsåldern: Ge människor mer inflytande med en ny generation teknik.
 • Främjandet av vår europeiska livsstil: Skydda våra medborgare och våra värden.
 • Ett starkare Europa i världen: Stärka vårt ansvarsfulla globala ledarskap.
 • En ny satsning på demokrati i Europa: Vårda, skydda och stärka vår demokrati.

Under plenarsessionen som senare ledde till godkännandet av den nya EU-kommissionen, höll Ursula von der Leyen ett tal där hon presenterade sina kommissionärer och vilka utmaningar som EU står inför. Talet går att se i efterhand här.

 

Föreslagna portföljer i den nya kommissionen har presenterats

Den 10 september presenterade den tillträdande EU-kommissionsordföranden, Ursula von der Leyen, vilka portföljer kommissionärerna föreslås ansvara för under de kommande fem åren. Ylva Johansson, Sveriges arbetsmarknadsminister, föreslås ansvara för portföljen för Inrikes frågor.

EU-kommissionen har ett stort inflytande eftersom det är den enda EU-institutionen med befogenhet att föreslå nya lagar. Lagförslag skickas sedan vidare till Europaparlamentet och ministerrådet som bearbetar texterna och beslutar om förslagen ska bli till EU-lagar. Kommissionen har således ett stort inflytande över hur EU-länderna ska styras.

Det är sedan tidigare känt att den svenska regeringen nominerar arbetsmarknadsminister Ylva Johansson som Sveriges nya EU-kommissionär. Under tisdagen stod det klart att Johansson föreslås få ansvar för Inrikes frågor. Portföljen innebär bland annat ett ansvar för Schengenfrågor och frågor som rör gränskontroller. Det förväntas bli omfattande förhandlingar på detta området eftersom migration varit en stor fråga inom EU de senaste åren.

Ytterligare föreslagna portföljer som presenterades under gårdagen och som är av särskilt intresse för Region Värmlands arbete samt regional och lokal nivå är:

Ansvar för Sammanhållning och reformer: Elisa Ferreira (Portugal)

Ansvar för Miljö och hav: Virginijus Sinkevičius (Litauen)

Ansvar för En europeisk grön giv och Klimatpolitiken: Frans Timmermans (Nederländerna). Timmermans blir även en av tre verkställande vice ordföranden.

Ansvar för Jämlikhet: Helena Dalli (Malta)

Ansvar för Transport: Rovana Plumb (Rumänien)

Ansvar för Innovation och ungdom: Mariya Gabriel (Bulgarien)

Ansvar för Sysselsättning: Nicolas Schmit (Luxemburg)

Ansvar för Jordbruk: Janusz Wojciechowski (Polen)

Ansvar för Värderingar och öppenhet: Věra Jourová (Tjeckien). Jourová blir även en av fem vice ordföranden.

Ansvar för Inrikes frågor: Ylva Joansson (Sverige)

Den nya organisationen föreslås bygga på en struktur av åtta vice ordföranden, varav tre verkställande vice ordföranden och fem vice ordföranden.

Nästkommande steg i processen är att samtliga kommissionärer ska godkännas av Europaparlamentet genom utskottsförhör följt av en omröstning, vilket sker i slutet av oktober. Därefter förväntas den nya kommissionen tillträda den 1 november.

Läs mer om de nominerade kommissionärerna här