You in the EU – jämför din livsstil med andra EU-medborgare

EU:s statistikkontor Eurostat har skapat ett infografiskt verktyg som gör det möjligt att jämföra olika aspekter av EU-medborgarnas livsstilar. Tjänsten är gratis och öppen för alla som vill veta mer och jämföra sitt sätt att leva med andra EU-medborgare.

You in the EU är ett digitalt, interaktivt och infografiskt verktyg där du utifrån ett antal frågor kan jämför dig och din livsstil med andra personer inom EU. Frågorna delas in efter tre olika teman, vilka är ”jag och mitt liv”, ”jag och mina levnadsförhållanden” samt ”jag och mitt arbete”. Frågorna möjliggör jämförelse utifrån ett EU-snitt men också i förhållande till andra EU-länder.

För att svara på frågorna fyller du i uppgifter om kön, land och åldersgrupp. Uppgifterna används i sin tur som grund för de vidare jämförelser som finns tillgängliga inom You in the EU, där aspekter kopplade till livsstil används för att jämföra ditt eget sätt att leva utifrån parametrar som kön, åldersgrupp och nationalitet.

Några av de frågor som används för att jämföra livsstilar berör exempelvis förväntad medellivslängd, vilken typ av bostad hen lever i, om hen lever ensam eller ihop med andra, sanitära standarder, förekomst av föroreningar och miljöproblem i ens direkta närhet men också frågor relaterade till försörjning och sysselsättning.

Om du är intresserad av att jämföra din livsstil med andra EU-medborgare finner du länken till You in the EU här.