EU:s budget för 2022

I december förra året antog Europaparlamentet och Ministerrådet EU:s sjuåriga budget på 1 074 miljarder euro. Nu har EU-kommissionen presenterat sin plan för EU:s budget 2022. Budgeten för 2022 är 167,8 miljarder euro. Den kompletteras dock med 143,5 miljarder från återhämtningsinstrumentet Next Generation EU. Budgeten för 2022 har ett tydligt fokus på gröna och digitala investeringar samt återhämtning.

EU-budgeten är fördelad på en rad olika prioriteringar både inom och utanför Europa. Figur ett visar budgetfördelningen över de prioriteringarna. Störst är den gemensamma jordbrukspolitiken som får 53 miljarder euro följt av regional utveckling och sammanhållning som får 36,5 miljarder förstärkt med 10,8 miljarder euro från Next Generation EU genom REACT-EU. Den Europeiska socialfonden+ får 13,3 miljarder euro.

Figur 1: Fördelningen av EU:s budget.

Läs mer om EU:s budget för 2022 här.