Nya initiativ för forskning och innovation i Europa

Den 26 november antog ministerrådet en rekommendation om en ny europeisk pakt för forskning och innovation. Ministerrådet antog även slutsatser angående den framtida styrningen av det europeiska forskningsområdet (ERA). 

Kommissionen har arbetat med det europeiska området för forskning och innovation sedan 2000 inom ramen för Lissabonstrategin för att ta itu med fragmenteringen av EU:s forsknings- och innovationssystem. Pakten är nya visioner och prioriteringar för forskning och innovation i EU. Den innehåller ömsesidiga europeiska värden och principer där fri vetenskaplig forskning samt rörlighet för forskare prioriteras. Syftet med pakten är att stärka EU:s ledarskap och spetskompetens inom forskning och innovation. Detta ska uppnås genom ett ökat engagemang och deltagande av europeiska regioner och medborgare i vetenskapligt arbete. Därför ingår även 16 gemensamt prioriterande områden för åtgärder som främjar öppen tillgång till data och forskning. Pakten rymmer 20 frivilliga åtgärder för de kommande tre åren. EU-kommissionen ska främja attraktiva och hållbara forskningskarriärer samt, bidra till att vetenskapen förs närmare medborgarna. Pakten visar EU:s ambition att reformera samt samordna stödet för forskning och innovation mellan medlemsstaterna.

Vad händer nu?
De åtgärder som fastställs i pakten utgör en ram för det europeiska forskningsområdet efter 2024. En expertgrupp bestående av företrädare från kommissionen och medlemsstaterna ska inrättas i början av 2022 för att bidra till det framtida forumet för det europeiska forskningsområdet.

Läs mer om pakten för forskning och innovation samt det europeiska forskningsområdet här.

Ta del av agendan här. Faktabladet hittar ni här.