Index för digital ekonomi och samhälle 2021

Den 12 november publicerade EU-kommissionen sitt årliga index för digital ekonomi och samhälle (DESI). Indexet är en mätning av EU:s medlemsländers digitala framsteg och konkurrenskraft. Sverige ligger på tredje plats i rangordningen i EU, strax efter Danmark och Finland.

I rapporten framgår det att alla EU:s medlemsländer har gjort framsteg vad det gäller digitalisering efter covid-19 pandemin. Dock meddelar EU-kommissionen att det fortfarande är stora klyftor i EU mellan medlemsländerna. I samband med Europas digitala decennium, behöver medlemsländerna anstränga sig mer för att uppnå de mål som är uppsatta av kommissionen fram till 2030 inom digitaliseringsområdet.

Sammanfattning av Sverige i DESI

  • Sveriges digitala utveckling har varit positiv och landets humankapital inom digitalisering är på andra plats i EU. 72% av befolkningen har en grundläggande digital kompetens, samt 46% har mer än grundläggande digital kompetens.
  • När det gäller uppkoppling ligger Sverige på femte plats men behöver påskynda tillgänglighet och tilldelning vad det gäller pionjärband för 5G.
  • De svenska företagen har en god integrerad digital teknik och landet ligger på en tredje plats i EU dock håller tillväxttakten på att bromsa till skillnad från andra EU-länder som fortsätter göra framsteg.
  • Slutligen är den digitala mognaden i befolkningen, offentlig sektor och företag på en hög nivå. Sverige placeras på plats 5 i rangordningen av digitala offentliga tjänster i EU. Enligt rapporten behöver Sverige bli bättre på att möjliggöra användandet av e-identifiering över gränserna.

Bakgrund
Varje år publicerar EU-kommissionen resultaten från indexet för digital ekonomi och samhället. Indexet mäter EU:s framsteg inom ett flertal områden vad gäller den digitala konkurrenskraften, bland andra humankapital, bredbandsuppkoppling samt företagens integration av digital teknik och digitala offentliga tjänster.

Läs mer om EU-kommissionens index för digital ekonomi och samhälle här.