Föreslagna portföljer i den nya kommissionen har presenterats

Den 10 september presenterade den tillträdande EU-kommissionsordföranden, Ursula von der Leyen, vilka portföljer kommissionärerna föreslås ansvara för under de kommande fem åren. Ylva Johansson, Sveriges arbetsmarknadsminister, föreslås ansvara för portföljen för Inrikes frågor.

EU-kommissionen har ett stort inflytande eftersom det är den enda EU-institutionen med befogenhet att föreslå nya lagar. Lagförslag skickas sedan vidare till Europaparlamentet och ministerrådet som bearbetar texterna och beslutar om förslagen ska bli till EU-lagar. Kommissionen har således ett stort inflytande över hur EU-länderna ska styras.

Det är sedan tidigare känt att den svenska regeringen nominerar arbetsmarknadsminister Ylva Johansson som Sveriges nya EU-kommissionär. Under tisdagen stod det klart att Johansson föreslås få ansvar för Inrikes frågor. Portföljen innebär bland annat ett ansvar för Schengenfrågor och frågor som rör gränskontroller. Det förväntas bli omfattande förhandlingar på detta området eftersom migration varit en stor fråga inom EU de senaste åren.

Ytterligare föreslagna portföljer som presenterades under gårdagen och som är av särskilt intresse för Region Värmlands arbete samt regional och lokal nivå är:

Ansvar för Sammanhållning och reformer: Elisa Ferreira (Portugal)

Ansvar för Miljö och hav: Virginijus Sinkevičius (Litauen)

Ansvar för En europeisk grön giv och Klimatpolitiken: Frans Timmermans (Nederländerna). Timmermans blir även en av tre verkställande vice ordföranden.

Ansvar för Jämlikhet: Helena Dalli (Malta)

Ansvar för Transport: Rovana Plumb (Rumänien)

Ansvar för Innovation och ungdom: Mariya Gabriel (Bulgarien)

Ansvar för Sysselsättning: Nicolas Schmit (Luxemburg)

Ansvar för Jordbruk: Janusz Wojciechowski (Polen)

Ansvar för Värderingar och öppenhet: Věra Jourová (Tjeckien). Jourová blir även en av fem vice ordföranden.

Ansvar för Inrikes frågor: Ylva Joansson (Sverige)

Den nya organisationen föreslås bygga på en struktur av åtta vice ordföranden, varav tre verkställande vice ordföranden och fem vice ordföranden.

Nästkommande steg i processen är att samtliga kommissionärer ska godkännas av Europaparlamentet genom utskottsförhör följt av en omröstning, vilket sker i slutet av oktober. Därefter förväntas den nya kommissionen tillträda den 1 november.

Läs mer om de nominerade kommissionärerna här