Ny utlysning för europeiska asyl, migrations- och integrationsfonden, AMIF öppnar i maj

Migrationsverket öppnar ny utlysning för AMIF med tre prioriterade områden.

I mitten på maj öppnar en ny utlysning för EU:s asyl, migrations och integrationsfond (AMIF). Fonden, vars syfte är att bidra till en långsiktig och hållbar migrationspolitik styrs av ett nationellt program, vilket stadgar vad för insatser fonden ämnar åstadkomma. Det svenska programmet avser att underlätta rörligheten över gränser, värna asylrätten, tillvarata och beakta migrationens utvecklingseffekter, och främja en behovsstyrd arbetskraftsinvandring.

Utlysningen är öppen för samtliga av målen som det nationella programmet föreskriver, men utgår från tre prioriterade teman:

  • Vidarebosättning och mottagande av nyanlända
  • Särskilda insatser inom integrationsområdet
  • Samverkan

Utlysningen kommer vara öppen till mitten av september. Mer exakta datum kommer inom kort.

Läs mer om utlysningen här.