Tredje Hälsoprogrammet

Programmet syftar till att stödja och komplettera medlemsstaternas arbete för att:

  • Öka och stärka insatserna för att främja hälsa och förebygga sjukdomar.
  • Skydda medborgarna mot gränsöverskridande hälsohot och förbättra samordningen av insatser på europeisk nivå för att möta dessa hot.
  • Bidra till innovativa, hållbara och effektiva hälsosystem.
  • Förbättra EU-medborgarnas tillgång till bra och säker hälso- och sjukvård.

I programmet betonas särskilt betydelsen av åtgärder för att komma till rätta med bristande jämlikhet när det gäller hälsa, detta för att uppnå tillväxt för alla.

Arbetet för folkhälsa är en viktig åtgärd i Värmlandsstrategin (området Livskvalitet för alla) och här kan Tredje Hälsoprogrammet vara ett bra stöd.

Länk till programmet

Länk till ansökningsomgången 2019 

Länk till arbetsprogrammet för 2019

Länk till svensk kontaktpunkt

Vem kan söka?

Offentliga och privata organ, icke-statliga organisationer samt internationella organisationer.

Ansökningsomgångar:

För tillfället finns det inga öppna ansökningsomgångar.