Rättsliga frågor och Rättigheter, jämlikhet och medborgarskap (REC)

Rättsliga frågor

Det allmänna målet för programmet är att bidra till vidareutvecklingen av ett europeiskt område för rättvisa som bygger på ömsesidigt erkännande och ömsesidigt förtroende, i synnerhet genom att främja straff- och civilrättsligt samarbete. Programmet har särskilda mål inom samarbete, utbildning, tillgång till rättvisa och narkotikapolitik, och kan kopplas till området Livskvalitet för alla.

Länk till programmet

Länk till ansökningsomgången för 2018

Länk till arbetsprogram för 2019

Vem kan söka?

Offentliga och privata aktörer.

Ansökningsomgångar:

För tillfället finns det inga öppna ansökningsomgångar.

Rättigheter, jämlikhet och medborgarskap (REC)

Programmets övergripande syfte är att skapa ett Europa där människors rättigheter främjas och skyddas i enlighet med föreskrifterna i Fördraget om Europeiska Unionens funktionssätt och i Europeiska Unionens stadgar om de grundläggande rättigheterna. Dess målsättningar syftar också till att skapa åtgärder för att höja kunskapen om EU:s lagar och regler, stödja implementeringen av dessa i medlemsländerna samt främja transnationellt samarbete. Programmet kan kopplas till området Livskvalitet för alla.

Länk till programmet

Länk till ansökningsomgången 2018

Länk till arbetsprogram för 2019

Vem kan söka?

Offentliga och privata aktörer.

Ansökningsomgångar:

För tillfället finns det inga öppna ansökningsomgångar.