Programmet för sysselsättning och social innovation (EaSI)

Programmet för Sysselsättning och Social Innovation (EaSI) syftar till att ge stöd för sysselsättnings- och socialpolitiska åtgärder i linje med Europa 2020-stategins målsättningar. Programmet ger stöd till insatser för att praktiskt pröva idéer till reformer, utvärdera dem och sedan främja de bästa idéerna i medlemsstaterna. EaSI har en stark koppling till Europeiska socialfonden (ESF) och tanken är att dessa två program ska komplettera varandra.  Vad gäller Värmlandsstrategins prioriterade områden kan programmet vara ett stöd för att uppnå målen inom både Livskvalitet för alla och Höjd kompetens på alla nivåer.

Länk till programmet

Länk till ansökningsomgången 2019

Länk till arbetsprogram för 2019

Vem kan söka?

Offentliga och privata organ, icke-statliga organisationer samt internationella organisationer.

Ansökningsomgångar

För tillfället finns det inga öppna ansökningsomgångar.