Programmet för företagens konkurrenskraft och små och medelstora företag (COSME)

COSME är EU:s program för stärkt konkurrenskraft och ger stöd och hjälp till små och medelstora företag som vill etablera sig internationellt. Programmet är indelat i fyra huvuddelar genom vilka företag kan få stöd – förbättra tillgången till kapital, förbättra tillgången till marknader, förbättra ramvillkor samt främja entreprenörskap. Programmet har en mycket tydlig koppling till området Fler och starkare företag.

Länk till programmet

Länk till ansökningsomgången 2018

Länk till arbetsprogram för 2019

Vem kan söka?

Organisationer, små och medelstora företag.

Ansökningsomgångar