Horisont 2020

Horisont 2020 är EU:s program för forskning och innovation och består av tre delprogram; spetskompetens, industriellt ledarskap och samhällsutmaningar. Det finns sju utpekade samhällsutmaningar med stark koppling till den lokala och regionala nivån. Projekten ska utföras i partnerskap mellan exempelvis akademin, näringsliv och offentlig sektor. Organisationer som inte bedriver forskning kan också delta i projekt, då framför allt som testarena eller slutanvändare. Programmet ger möjlighet till att genom forskning och innovation bidra till måluppfyllelsen inom områdena Fler och starkare företag samt Bättre kommunikationer.

Länk till svensk kontaktpunkt

Länk till hela programmet

Länkar till delprogrammen

Spetskompetens

Industriellt ledarskap

Samhällliga utmaningar

Vem kan söka?

Offentliga eller privata organ, små och medelstora företag, universitet och forskningscenter.

Ansökningsomgångar

Horisont 2020 har kontinuerligt många öppna ansökningsomgångar, därför delges denna länk för att se de öppna ansökningsomgångarna inom de tre delprogrammen.