Intresseanmälan att delta i klimatanpassningsmissionen öppen

Nu är intresseanmälan öppen för att delta i EU-kommissionens initiativ Missionen för klimatanpassning. Klimatanpassningsmissionen är en av fem missioner inom sektorsprogrammet Horisont Europa som är ett arbetssätt att hitta innovativa lösningar på samhällsutmaningar. Genom att delta i den här missionen får en region eller kommun ta del av olika former av stöd för att bli klimatresilienta till 2030.

Klimatanpassningsmissionens mål är att hjälpa minst 150 regioner och kommuner att bli klimatresilienta till 2030. Att ett samhälle är resilient innebär att det kan stå emot förutsedda och oväntade hot som kan uppstå i samband med klimatförändringarna. Det är både fysiska hot, såsom skogsbränder och extremväder, men även sociala och ekonomiska effekter av dessa hot vilket kan vara migrationsströmmar eller ekonomiska förluster inom sektorer såsom turism eller jordbruk. Syftet med missionen är att möjliggöra för organisationer på lokal och regional nivå att anpassa sig då de är enligt EU-kommissionen bäst lämpade att utveckla och implementera nya lösningar som passar deras lokala förhållanden.

Missionen för klimatanpassning har nu öppnat en undersökning för att kartlägga de regionala och lokala förutsättningarna, hoten och möjligheterna när det gäller klimatanpassning. I undersökningen är det frågor om exempelvis storlek på området man representerar, de främsta fysiska, sociala och ekonomiska hoten man uppskattar området står inför kopplat till klimatförändringarna, samt om organisationen har en befintlig riskbedömning eller genomfört några åtgärder. Utöver den grundläggande informationen om organisationen och området ska man beskriva hur man tror att Klimatanpassningsmissionen kan bidra till att regionen eller kommunen uppnår deras klimatanpassningsmål.

Att delta i Klimatanpassningsmissionen innebär att organisationen även får tillgång till Mission Implemention Platform som ska lanseras i början av 2023. Plattformen kommer innehålla erfarenheter från deltagare, information om lyckade projekt som genomförts, metoder och verktyg för klimatriskbedömningar samt olika former av nätverksmöjligheter och stöd. Exempelvis kan en organisation få stöd i hur de kan implementera andra regioners lärdomar och den senaste forskningen om klimatanpassning i deras region. Organisationen får även tillgång till stöd kring dialog och integrering av medborgare, samt råd och information om möjliga offentliga och privata finansieringsstöd som finns kopplat till klimatanpassning. 

Läs mer och gör intresseanmälan här.

Vi har tidigare rapporterat om missionerna vilket du kan läsa om här.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s