En ny strategi för svenskt deltagande i Horisont Europa

Den 7 oktober presenterade regeringen en nationell strategi för svenskt deltagande i EU:s största sektorsprogram, Horisont Europa. Syftet med denna nya strategi är att stärka det svenska deltagandet i Horisont Europa och i förlängningen främja Sverige som kunskaps- och forskningsnation.

Strategin bygger på en rapport som överlämnats av forskningsråden till regeringen. Från den rapporten har regeringen sammanställt övergripande politiska mål för Sveriges deltagande samt åtta specifika mål. De övergripande målen för svensk forskning är att Sverige ska vara en global aktör inom forskning och innovation och en ledande kunskapsnation. De specifika målen är:

  1. Sverige ska ha ett högt deltagande i Horisont Europa.
  2. Deltagandet i Horisont Europa ska bidra till att höja kvaliteten på svensk forskning samt stärka näringslivets konkurrenskraft och innovationsförmåga.
  3. Deltagandet i Horisont Europa ska bidra till att stärka Sveriges nationella satsningar.
  4. Kunskap och resultat från Horisont Europa ska i större utsträckning komma till användning i det svenska samhället.
  5. Sveriges deltagande i Horisont Europa ska bidra till kunskapsutveckling vid högre utbildning inom universitet och högskolor.
  6. Svenska forskare och svenskt näringsliv ska kunna använda och dra nytta av forskningsinfrastrukturer och test- och demonstrationsmiljöer i Europa.
  7. Sverige ska vara ledande inom öppen vetenskap.
  8. Sverige ska i ökad utsträckning påverka EU:s forsknings- och innovationspolitik genom ett aktivt deltagande.

Strategin ger Sverige tydligare riktlinjer och större ambitioner att arbeta med Horisont Europa än tidigare programperiod. Horisont Europa har stor betydelse för regionernas innovationskraft. På regional nivå arbetar förvaltningar tillsammans med bland andra universitet och kluster med att utforma innovationsstrategier som ska stärka den regionala konkurrenskraften. Därför kan strategin vara relevant för samtliga av Sveriges regioner och kommuner som önskar att delta i Horisont Europa.

EU:s ramprogram Horisont Europa ska finansiera resultatdriven forskning och innovation samt uppfylla visioner om ett välmående, rättvist och hållbart samhälle. Under programperioden 2021–2027 ska programmet bidra till EU:s politiska prioriteringar, bland annat en grön och digital omställning. Programmet ska även stärka en motståndskraftig union och ekonomi samt bidra till ett mer självständigt Europa i världen.

Läs mer om den nationella strategin för svenskt deltagande i Horisont Europa här.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s