EU-kommissionen presenterar initiativ för ökad ekologisk produktion

Inom ramen för den gröna given avser EU-kommissionen att sjösätta en handlingsplan för ekologiskt jordbruk. Genom att stimulera ekologisk produktion inom jordbrukssektorn vill kommissionen skapa förutsättningar för att nå målet om 25 % ekologiskt odlad jordbruksmark i EU 2030.

Handlingsplanen för ekologiskt jordbruk är en del av den gröna given och målet om ett klimatneutralt EU till år 2050. Den syftar också till att uppnå specifika mål som är satta genom EU:s nya Från-jord-till-bord-strategi samt den nya handlingsplanen för biologisk mångfald – två strategier som också är en del av den gröna given och som Brysselkontoret även rapporterat om sedan tidigare.

I handlingsplanen för ekologiskt jordbruk återfinns tre prioriterade områden: stimulans av utbud och efterfrågan kopplat till ekologiskt odlade produkter, främjande av ekologiskt jordbruk i EU samt mål om att stärka det ekologiska jordbrukets roll när det gäller att förhindra klimatförändringar och förluster av biologisk mångfald. Med anledning av detta har EU-kommissionen lanserat ett 12 veckor långt samråd, med sista svarsdag den 27 november, där allmänheten har möjlighet att ge sin syn på det utkast till handlingsplan som kommissionen tagit fram.

Utöver handlingsplanen föreslås även ny lagstiftning som ska ta hänsyn till jordbrukssektorns föränderliga karaktär. Bland annat ska lagstiftningen säkerställa rättvis konkurrens för jordbrukare samtidigt som förekomsten av bedrägerier motverkas, vilket i sin tur är viktiga verktyg för att stärka och upprätthålla konsumenternas förtroende för ekologiskt odlade produkter. Genom EU:s politik för att främja jordbruk och livsmedel avser kommissionen för 2021 även att avsätta 40 miljarder euro till åtgärder som främjar medvetenhet, kvalitet och efterfrågan beträffande ekologiskt producerade produkter.

Europeiskt jordbruk kommer dessutom fortsatt att stimuleras via den nuvarande och framtida jordbrukspolitiken, exempelvis genom programmet för landsbygdsutveckling, i form av exempelvis stöd som jordbrukare kan ta del av vid en övergång till ekologisk produktion. Lagstiftningen som ska komplettera den nya handlingsplanen, i kombination med den uppdaterade gemensamma jordbrukspolitiken, kommer att träda i kraft 1 januari 2022, vilket är ett år senare än planlagt. Detta beror på att sektorn ska kunna hinna anpassa sig och ta höjd för pandemins effekter på näringen.

Läs mer om EU-kommissionens åtgärder för att främja ekologiskt jordbruk här.

Frågor och svar om initiativen finns att läsa här.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s