EU-kommissionen uppdaterar sitt arbetsprogram

I samband med att EU-kommissionen presenterade sina förslag till återhämtningsplan och ny långtidsbudget den 27 maj, presenterades även en uppdaterad version av det arbetsprogram som anger riktningen för kommissionens arbete under mandatperioden.

I det ursprungliga arbetsprogrammet som EU-kommissionen presenterade i januari lades stor vikt vid den gröna given och dess mål att förena ökad tillväxt med målet om ett klimatneutralt EU år 2050. Utöver grön omställning poängterade kommissionen även behovet av en digital omställning i framförallt näringslivet, satsningar på demokrati och en mer inkluderande europeisk ekonomi.

Coronavirusets spridning i Europa och världen har dock inneburit att kommissionen måste anpassa sitt arbetsprogram efter nya förutsättningar. I det uppdaterade arbetsprogrammet är EU-kommissionen tydlig med att arbetet med den gröna given liksom den digitala omställningen fortsatt ligger fast, men att detta i högre grad kommer inkluderas i de åtgärder som också främjar en ekonomisk och social återhämtning i Europa.

De största förändringarna i arbetsprogrammet handlar främst om framflyttade datum för lanseringar av vissa politiska initiativ, strategier och handlingsplaner som kan kopplas till de prioriteringar som presenterades i det ursprungliga arbetsprogrammet. Kommissionen menar att detta görs på grund av att man i detta nu även måste prioritera de behov och lärdomar som coronakrisen ger upphov till. Utgångspunkten är dock att tidsplanen för de initiativ och åtgärder som anses ha en direkt positiv inverkan på återhämtningen ligger fast alternativt snabbas på. Några exempel på framflyttade lanseringar är:

  • EU:s nya skogsstrategi – presenteras under första kvartalet 2021.
  • Ny strateg för klimatanpassning (Climate Adaption) – presenteras under första kvartalet 2021.
  • Klimatpakten – försenas och flyttas fram till hösten, tredje kvartalet, 2020.

Inom ramen för det uppdaterade arbetsprogrammet kommer kommissionen utifrån erfarenheter från krisen att presentera ett initiativ som ska säkerställa konsekvensanalyser och förankring av EU-lagstiftning – ’Communication on Better Regulation’. ’Fit for Future’ är ett annat exempel där kommissionen inom de närmsta veckorna kommer bjuda in en rad olika aktörer med målet att modernisera och förenkla EU-lagstiftningen. Dessutom kommer samråd och konsultationer gällande åtgärder som presenteras under 2020 och början på 2021 att förlängas, med syftet att säkerställa alla aktörers lika möjligheter att komma med inspel.

Läs om förändringarna i arbetsprogrammet här.

Ny tidsplan och överblick av initiativen i arbetsprogrammet finns här.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s