Nylanserad klimatlag föreslås bli än mer ambitiös

För en tid sedan presenterade EU-kommissionen sitt förslag till ny klimatlag. Nu vill EU-parlamentariker Jytte Guteland (S), som är huvudansvarig för klimatlagen i parlamentet, att målen för klimatlagen höjs och att Europas utsläppsminskningar snabbas på.

Tanken med den nya klimatlagen är att den rättsligt ska binda hela EU till att verka för ett klimatneutralt EU vid år 2050. Innan lagen kan bli verklighet måste EU-parlamentet liksom Ministerrådet godkänna förslaget. Nu vill den svenska EU-parlamentarikern Jytte Guteland (S), som har huvudansvar för att parlamentet enas om en gemensam hållning i frågan, att klimatambitionerna med lagen höjs och blir mer ambitiösa.

I kontrast till EU-kommissionens förslag vill Guteland se att utsläppen minskar med 65 % fram till år 2030, istället för 50-55 % som kommissionen föreslagit. Därtill menar hon att det behovs ett utsläppsmål även för 2040, som uppskattningsvis bör innebära minskade utsläpp på cirka 80-85 %. Klimatlagen innebär även att kommissionen i samband med uppföljning av länders klimatarbete kan komma med åtgärder som per automatik blir bindande, vilket inte anses vara en väg framåt enligt Guteland.

EU-kommissionens förslag innebär att målet om klimatneutralitet ska uppnås på EU-nivå men Guteland vill även att varje individuellt medlemsland ska sträva efter målet om klimatneutralitet år 2050. Det bör också avsättas mer pengar till uppföljning samtidigt som kommissionen får utökade befogenheter att sätta press på de medlemsländer som eventuellt inte tar sitt ansvar när det gäller att minska utsläppen. Guteland föreslår även att det inrättas ett oberoende klimatråd som kan tillhandahålla vetenskapliga analyser, underlag och nödvändig information beträffande aktuell klimatforskning.

För att parlamentet ska kunna enas om en gemensam hållning i frågan om EU:s nya klimatlag kommer Gutelands förslag i ett första steg att behandlas i parlamentets miljöutskott. Förhoppningen är att förslaget ska godkännas av utskottet redan i juni, för att sedan röstas igenom av hela parlamentet någon gång i september.

Läs mer om Jytte Gutelands (S) förslag gällande parlamentets hållning i frågan om den nya klimatlagen här.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s