Rekommendationer för hur EU bör återhämta sig från coronakrisen

Den 15 april presenterade EU-kommissionen en färdplan med rekommendationer för hur medlemsländerna, på ett koordinerat och samordnat sätt, bör lätta på de restriktioner som införts i samband med coronakrisen.

Genom den nya färdplanen vill EU-kommissionen tillsammans med Europeiska rådets ordförande Charles Michel skapa förutsättningar för att EU ska kunna återhämta sig på ett koordinerat och samordnat sätt i takt med att krisen avtar. Samordningen länderna emellan bör baseras på vetenskap och solidaritet i kombination med åtgärder som säkerställer att det fortsatt finns en beredskap för nya fall inom sjukvården.

En av de principer som färdplanen innehåller är ett initiativ till ett epidemiologiskt kriterium som kan användas för att påvisa att spridningen av COVID-19 minskat kraftigt under tid. Ytterligare principer är att sjukvården fortsatt måste ha kapacitet att ta emot nya patienter, att det utvecklas en storskalig och samordnad testningskapacitet, en medvetenhet om att lättade restriktioner kräver sociala och ekonomiska överväganden samt ökad koordinering mellan medlemsländer och EU-kommissionen i samband med att lättnader görs.

I färdplanen finns även en rad konkreta rekommendationer där det betonas att återhämtningen måste ske gradvis. Dessutom framhävs vikten av att det görs riktade åtgärder i samband med återhämtningen som exempelvis kan värna de äldre, stimulera ekonomin eller som garanterar öppenhet och demokratisk ansvarsskyldighet kopplat till restriktioner. Man nämner också att gränskontroller runtom i EU bör hävas samordnat och att ländernas befolkningar återgår till sina jobb stegvis. Även förslag för hur folksamlingar återigen ska tillåtas ryms i färdplanen.

Planerna för återhämtningen bör fortsättningsvis även prioritera en på sikt stark ekonomi som genomsyras av en hållbar tillväxt, där EU:s mål om ett grönare och digitalt rustat Europa beaktas. Kommissionen avser också att arbeta fram en återhämtningsplan baserat på ett förslag till budgetram för kommande budgetperiod men också utifrån kommissionens uppdaterade arbetsprogram för 2020.

Läs mer om EU-kommissionens färdplan för återhämtningen från coronakrisen här.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s