Regionkommittén presenterar handlingsplan för COVID-19

Europeiska regionkommittén (ReK) har tagit initiativ till en handlingsplan för att stödja regionala och lokala myndigheter i hanteringen av COVID-19. För att regioner och kommuner ska kunna adressera gemensamma lösningar och behov vill kommittén även se en ny plattform avsedd för samverkan och utbyten av erfarenheter.

I handlingsplanen uppmanas EU-institutionerna att prioritera stöd till regioner och kommuner genom att införa en ny EU-mekanism avsedd för nödsituationer på hälsoområdet. Syftet bör vara att samordna och distribuera nödvändig medicinsk utrustning till hela EU. För att skydda och upprätthålla människors hälsomässiga, sociala och ekonomiska behov vill man även se ett ökat ekonomiskt stöd till företag och arbetslösa. Initiativ till regionala återhämtningsplaner ses också som mycket viktigt för att värna lokala och regionala ekonomier.

Regionkommittén föreslår även att en ny plattform för samverkan mellan regioner och lokalsamhällen under krisen bör inrättas. Förhoppningen är att plattformen kan skapa incitament för samhällen runtom i Europa att dela med sig av de behov och lösningar som uppstår till följd av viruset, men också finna samarbeten och gemensamma lösningar. Genom att låta Regionkommitténs ledamöter ha möjlighet att lämna synpunkter på de åtgärder EU vidtagit hittills i kampen mot COVD-19 kan plattformen även fungera som en källa till återkoppling, där effekterna av åtgärderna på lokal nivå kan adresseras. Samtliga åtgärder som inkluderas i handlingsplanen är:

  • Utökat stöd genom en ny EU-mekanism gällande hälso- och sjukvård.
  • Ny plattform för regionala och lokala utbyten under coronakrisen.
  • Skapa vägar till återkoppling från lokal nivå genom ReK:s ledamöter.
  • Ge lokala och regionala myndigheter återkommande ny information om de åtgärder EU vidtar för att stävja krisen.
  • Skapa incitament för att bedöma EU:s åtgärder under pandemin.

I och med pandemin framhäver Regionkommittén även sin roll som en länk mellan EU och dess lokala och regionala myndigheter och betonar att kommittén står redo att informera, bistå, engagera samt företräda EU:s städer och regioner under krisen.

Läs mer om Regionkommitténs handlingsplan för att hantera coronaviruset här.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s