EU tar nya steg i riktningen mot en cirkulär ekonomi

Den 11 mars antog EU-kommissionen den handlingsplan som ska ligga till grund för en cirkulär ekonomi inom EU. Handlingsplanen ska möjliggöra en konkurrenskraftig och klimatneutral ekonomi med starka konsumenter.

Handlingsplanen för en cirkulär ekonomi utgör en av hörnstenarna i Den europeiska gröna given som är EU:s nya tillväxtstrategi och klimatpaket för att nå en koldioxidneutral ekonomi 2050. Det övergripande syftet med handlingsplanen är att staka ut vägen för en mer hållbar produktion genom åtgärder som omfattar produkters hela livscykler. Bland annat föreslås lagstiftning som ska se till att produkter produceras utifrån krav om att kunna repareras, återanvändas, återvinnas, hålla längre samt att i högre utsträckning bestå av återanvänt material istället för primära råmaterial.

Tanken är att dessa produkter ska bli norm i EU, vilket i sin tur kan underlätta för konsumenters möjligheter att göra enkla och medvetna val. Dessutom inkluderar handlingsplanen minimikriterier och mål som ska underlätta och främja möjligheterna till gröna och hållbara offentliga upphandlingar. Konsumenter ska också få mer information om sina inköp, där bland annat grad av hållbarhet liksom reparationsmöjligheter kommer att redovisas. De sektorer som handlingsplanen fokuserar på och där den cirkulära ekonomin anses ha stor effekt och potential är:

  • Elektronik och it
  • Batterier och fordon
  • Förpackningar
  • Plast
  • Textiler
  • Byggindustri och byggnader
  • Livsmedel

Ett ytterligare steg som inkluderas i handlingsplanen berör avfall. Kommissionen vill att andelen avfall ska minska på bred front till förmån för användandet av sekundära material som kan användas och få nytt liv. En åtgärd i linje med detta är att skapa en heltäckande modell för märkning och sortering av avfall inom ramen för hela EU-samarbetet. Dessutom kommer andelen engångsartiklar begränsas samtidigt som åtgärder införs för att förhindra att fullt användbara produkter kasseras.

En viktig aspekt som EU-kommissionen betonar är att handlingsplanen för cirkulär ekonomi ska harmonisera och skapa synergier med befintliga och nya strategier, inklusive EU:s bioekonomistrategi och den nya industristrategin.

Mer om EU-kommissionens handlingsplan för cirkulär ekonomi går att läsa här.

För frågor och svar kring strategin går det att läsa mer här.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s