Politiskt omtag för ett mer jämställt EU

I samband med den internationella kvinnodagen presenterade EU-kommissionen den 5 mars en ny jämställdhetsstrategi. Strategin, som är avsedd för perioden 2020–2025, ska säkra att samtliga politikområden inom EU genomsyras av ett genusperspektiv.  

Ursula von der Leyen, EU-kommissionens ordförande, betonade vid lanseringen av strategin att jämställdhet mellan könen är en grundläggande princip för det europeiska samarbetet, men att detta fortfarande inte är en realitet. Det här vill kommissionen därför få bukt med genom en rad nyckelåtgärder kopplat till bland annat skillnader i löner, sysselsättningsgrad, omsorg och pensioner.

Strategin är en del i att få Europa att uppnå sin fulla potential, där både kvinnor och män agerar och bedöms utifrån lika villkor i samhället liksom inom politiken och näringslivet. För att uppnå detta innehåller strategin åtgärder som fokuserar på könsbaserat våld, stereotyper, jämställt deltagande på arbetsmarknaden, lika lön för lika arbete samt att könsfördelningen inom beslutsfattande och politik ska spegla hela samhället.

I EU uppger 55 % av kvinnorna att de utsatts för sexuella trakasserier samtidigt som 33 % uppger att de utsatts för psykiskt och/eller fysiskt våld. Därtill tjänar kvinnor i EU 16 % mindre i lön jämfört med männen. Kvinnor är dessutom rejält underrepresenterade i ledande positioner, där endast 8 % av VD-posterna bland EU:s största företag innehas av kvinnor. Detta vill EU-kommissionen tackla med följande åtgärder:

  • Införa rättsliga åtgärder som specifikt omfattar sexuella trakasserier, övergrepp och kvinnlig könsstympning.
  • Lansera ett nytt samråd om lönetransparens som kan ligga till grund för bindande åtgärder innan 2020 års slut.
  • Verka för att ett förslag om jämn könsfördelning i bolagsstyrelser antas, samt se till att 50 % av kommissionens chefsnivåer innehas av kvinnor innan 2024 års slut.

Ursula von der Leyen är den första kvinnan som innehar posten som EU-kommissionens ordförande och den nya jämställdhetsstrategin ligger i linje med de riktlinjer von der Leyen presenterade i samband med att hon blev vald till kommissionens ordförande, där just jämställdhet pekades ut som ett särskilt viktigt område.

Läs mer om EU-kommissionens jämställdhetsstrategi här.
Bildkälla: © European Union, 2020

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s