Svensk ekonomi granskas i årets landrapport

EU-kommissionen har släppt 2020 års landrapporter. För Sveriges del betonas bland annat en god men avtagande ekonomisk utveckling, behovet av strukturreformer på bostadsmarknaden samt problem med kompetensbrist i ett flertal branscher.

Landrapporterna för respektive land analyserar och utvärderar ländernas ekonomiska läge och utveckling. Dessutom återfinns en utvärdering av de rekommendationer föregående landrapport presenterade, där Sverige bland annat vidtagit åtgärder för ökade anslag till hållbara transporter, nya riktlinjer för kompetensutveckling och utbildning, nya regler för penningtvätt samt en viss framgång när det gäller stimulans av bostadsbyggandet.

Rapporten betonar att Sverige har en stark banksektor som kan komma att bli sårbar vid en ekonomisk nedgång eller vid förändrade räntevillkor. Vidare påpekas hushållens höga skuldsättning i förhållande till BNP, som är bland de högsta inom EU, och de fortsatt höga bostadspriserna. På sikt anses dessa två faktorer utgöra en risk för den svenska ekonomin i sin helhet men också för banksektorn i händelse av oordnade korrigeringar i ekonomin.

Landrapporten identifierar även ett antal strukturella problem. Anklagelser om penningtvätt hos svenska banker, svårigheten i att integrera och sysselsätta lågutbildade och invandrare från utanför EU trots hög ekonomisk tillväxt, växande skillnader i skolresultat mellan skolor, avstannad produktivitetstillväxt samt behovet av omfattande investeringar inom området klimat- och miljö är några av de politiska områden som bedöms kräva strukturella åtgärder.

Kommissionen presenterar även vilka regioner som betraktas vara aktuella för att omfattas av de investeringar som ryms inom den nya Fonden för rättvis omställning. Fonden ska säkerställa att de regioner och delar av näringslivet som har svårast att bli klimatneutrala stöttas och inte hamnar på efterkälken. I Sverige pekas Norrbotten och Västerbotten ut som de regioner med störst behov av fondens medel, baserat på industrins fossilberoende och därmed höga utsläpp.

Hela rapporten går att läsa i sin helhet här.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s