Nytt arbetsprogram från EU-kommissionen

EU-kommissionen har lagt fram sitt arbetsprogram avsett för år 2020. Med avstamp i den gröna omställningen och digitaliseringens möjligheter, avser kommissionen att skapa politiska incitament för åtgärder där EU:s medborgare, företag och samhällen står i fokus.

Arbetsprogrammet behandlar sex stycken områden som tillsammans ska prägla kommissionens arbete under mandatperioden. Dessa prioriterade områden utgörs av:

  • Den europeiska gröna given
  • Ett rustat Europa för den digitala tidsåldern
  • En ekonomi för människor
  • Ett starkare Europa i världen
  • Främjandet av vår europeiska livsstil
  • En ny satsning på demokrati i Europa

Den europeiska gröna given, eller European Green Deal som den också kallas, tar stor plats i arbetsprogrammet. Den beskrivs, utöver att vara ett politiskt ramverk för ett klimatneutralt Europa år 2050, också som EU:s nya strategi för ökad tillväxt och sysselsättning. Inom ramen för den gröna given kommer kommissionen under 2020 att presentera en strategi för en ökad biologisk mångfald, en ny skogsstrategi samt en ”jord till bord”-strategi.

Prioriteringen kopplat till digitalisering är även den tongivande för arbetsprogrammet. Den innefattar initiativ som ska underlätta för näringslivet och industrisektorn i synnerhet, bland annat genom en industristrategi som läggs fram senare i vår. Den kommer vara viktig i samband med industrins anpassning till den gröna given. Därtill understryks vikten av fortsatta investeringar inom innovation och forskning.

Förarbetet med arbetsprogrammet har föregåtts av en rad förhandlingar och överläggningar som genererat en lång rad av lagförslag. I tillägg till nya initiativ kommer den nya EU-kommissionen att återkalla 34 lagförslag som presenterats av den tidigare kommissionen då de inte stämmer överens med den nya kommissionens prioriteringar. Istället avser kommissionen att rådfråga parlamentet och medlemsstaterna om bättre och effektivare åtgärder och förslag, vilket ska ske innan de 34 lagförslagen formellt dras tillbaka.

Läs mer här.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s