Yttrande om aktivt och hälsosamt åldrande har antagits av den europeiska regionkommittén

Den europeiska regionkommittén (ReK) antog i oktober ett yttrande om aktivt och hälsosamt åldrande. Yttrandet har tillkommit på initiativ av Birgitta Sacrédeus, regionråd i Region Dalarna och ledamot i Regionkommittén. ReK betonar att det finns ett behov av förebyggande åtgärder och att ny teknik fyller en viktig funktion för att säkerställa ett aktivt och hälsosamt åldrande bland EU:s medborgare.

Samtliga EU-länder står inför problemet med en åldrande befolkning och 2080 beräknas andelen personer över 80 år i befolkningen öka från 5,5 % till 12,7 %. De lokala och regionala myndigheterna är av stor vikt när det handlar om att främja innovation, så äldre människor kan delta i samhället utan diskriminering och leva trygga liv av hög kvalitet.

ReK efterlyser en fast förankring av det europeiska innovationspartnerskapet för aktivt och hälsosamt åldrande i EU:s politiska prioriteringar efter 2020, som ska ha nära koppling till den digitala marknaden, målen för hållbar utveckling på hälsoområdet och den europeiska pelaren för sociala rättigheter.

Förtroendevalda på lokal och regional nivå efterlyser ett kraftfullt folkhälsoprogram och en prioriterad behandling i budgeten av hälsofrämjande åtgärder, förebyggande av sjukdomar och minskning av ojämlikheterna i hälsa inom ramen för EU:s forskningsprogram för perioden efter 2020.

Medlemsstater och dess regioner uppmanas av ReK att reflektera över hur hälsovårdsyrket kan göras mer attraktivt för att åtgärda bristen på arbetskraft. Kommittén föreslår ett inrättande av ett Erasmus+-program för hälso- och sjukvårdspersonal. Enligt det antagna yttrandet rekommenderas det att kommissionen samlar insatser likt detta ReK initiativ om aktivt och hälsosamt åldrande för att säkerställa effektiv samordning och insatser.

Läs hela artikeln här.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s