Hur kan EU stärka och försvara rättsstatsprincipen i framtiden?

EU-kommissionen menar att det viktigare än någonsin att rättsstaten försvaras och uppmanar därför till diskussion om rättsstatsprincipen.

EU-kommissionen offentliggjorde den 3 april att de inleder ett rådslag om rättsstatsprincipen i EU. I pressmeddelandet framgår att kommissionen avser att skapa en bred EU-debatt om hur vi kan stärka rättsstatligheten, och uppmuntrar bland annat samtliga EU-institutioner, medlemsländer, civilsamhället och andra berörda parter att delta i diskussionen.

Rättsstatsprincipen återfinns och specificeras i artikel två i fördraget om Europeiska unionen (FEU) och är ett av EU:s grundläggande värden. Den handlar om att EU och samtliga av medlemsstaterna ska styras av ett rättsligt organ som är självständigt från de politiska institutionerna. Den avser att skydda den enskilde medborgaren, eller staten själv, från övergrepp av staten i enighet med ett etablerat regelverk, exempelvis Sveriges rikes lag.

EU-kommissionens förste vice ordförande, Frans Timmermans, menar att det är viktigare nu än någonsin att EU upprätthåller och värnar om rättsstatsprincipen. EU har under de senaste åren hamnat under ökat tryck, bland annat Polen har kritiserats för att ha åsidosatt rättsstatsprincipen, då högsta domstolens rättsliga oberoende inte kunnat garanteras från politisk kontroll, vilket är ett krav från EU:s domstol. Med anledning av det kommunicerar kommissionen att de önskar en vittomfattande debatt där många olika infallsvinklar diskuteras.

EU-kommissionen föreslår följande tre infallsvinklar som utgångspunkter i debatten:

  • Bättre stöd: Öka kunskapen om rättsstatens principer med bland annat gemensamma strategier, ökad information och bättre institutionell samverkan.
  • Tidiga förebyggande insatser: Varje land ansvarar själv för upprätthållandet av rättsstatsprinciper, men EU vill öka dialogen och identifiera problem i tidiga skeden för att stärka legitimiteten hos institutionerna.
  • Lägesanpassad reaktion: EU kommer fortsätta att bevaka och se till att EU-lagstiftning tillämpas på rätt sätt. De utmaningar som rättsstaten konfronteras med är många, EU avser att vara flexibla i sitt agerande.

Om rättsstaten ifrågasätts eller utmanas kan EU nyttja åtgärder som omnämns i artikel 7 i fördraget, vilken handlar om att det som föreskrivs i artikel två ska upprätthållas. Artikel 7 innehåller två mekanismer som EU kan använda sig av om ett land åsidosätter rättsstatsprincipen; en för att varna medlemslandet och en för att ålägga en mer konkret straffpåföljd. Hittills har förfarandet enligt artikel 7 använts i två fall, mot Polen och Ungern, vilka båda stämts för att ha åsidosätt EU:s grundläggande värden.

EU-kommissionen avser att framföra egna slutsatser och förslag i juni 2019.

Läs EU-kommissionens uppmanande till debatt här.

 

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s