EU-kommissionen presenterar diskussionsunderlag för ett hållbart EU 2030

EU tar tätposition för en hållbarare värld. I ett omfattande diskussionsunderlag framförs vilka utmaningar EU står inför, vad som gjorts och möjliga framtidsscenarier.

Den 30:e januari offentliggjorde EU-kommissionen ett diskussionsunderlag för ett hållbart EU 2030. Syftet med diskussionsunderlaget är att tillhandahålla information om allvarligheten av de utmaningar som EU och resten av världen står inför. Underlaget knyter an till EU:s avsikt att följa upp FN:s mål för hållbar utveckling och därtill även Parisavtalet angående klimatförändringar.

Innehållsmässigt berörs ett flertal horisontella områden såsom forskning, digitalisering och utbildning utifrån den pågående strukturomvandlingen i EU, där en övergång från linjär till cirkulär ekonomi är den centrala politiska utgångspunkten för diskussionen. Dessa områden betraktas som avgörande för övergången till ett hållbart samhälle, och vad för planet vi lämnar till nästföljande generationer.

I underlaget framförs också tre realistiska framtidsscenarier vilka syftar till att stimulera diskussionen om hur EU ska följa upp målen för hållbar utveckling. Scenarierna som presenteras är rent illustrativa, då de avser att entusiasmera samtalen och tänkandet kring ett hållbart EU 2030.

Scenarierna är:

  • EU formulerar en övergripande strategi för hållbar utveckling som ska vägleda EU och medlemsstaterna. Samtidigt utvecklar medlemsländerna nationella strategier för hållbar utveckling och framsteg mäts på EU-nivå.
  • EU-kommissionen fortsätter att integrera hållbar utveckling i samtliga politiska initiativ, men tvingar inte medlemsstaterna till åtgärder.
  • Ett ökat fokus på hållbar utveckling i EU:s ”yttre åtgärder”, t.ex. utvecklingsbistånd och EU:s handelspolitik, men begränsade åtgärder internt.

Diskussionsunderlaget är en uppföljning till Jean-Claude Junckers tal angående tillståndet i unionen år 2017 och visar på EU:s fokus på hållbar utveckling, som numera är inkluderat i samtliga politiska initiativ.

Läs diskussionsunderlaget här.

Läs EU-kommissionens pressmeddelande här.

 

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s